"Hayatımız Proje"

İzmir Kalkınma Ajansı

İzmir Kalkınma Ajansı

 

İzmir Kalkınma Ajansı, vizyonu, sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin, uluslararası tanınırlığa sahip bir Ajans olmak ve misyonu, İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve uygulamak olan bir firmadır. 

 

 

İzmir Kalkınma Ajansı tüm etkinliklerinde aşağıdaki temel değerleri ve çalışma ilkelerini benimsemektedir:

Katılımcılık
Yenilikçilik
Tarafsızlık
Şeffaflık
Güvenilirlik
Çözüm Odaklılık

 

 

İzmir Kalkınma Ajansı proje yönetimi eğitimlerinde İstanbul Kurumsal Gelişim'i tercih ediyor.

 


Kasım 2013

Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları

 

Tarih: 18 - 19 Kasım 2013

Eğitmen: Can İZGİ, PMP®, REP