"Hayatımız Proje"

Cigna Finans

Cigna Finans

Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. 04.07.2007 tarihinde %99,99 oranında Finansbank A.Ş. iştiraki olarak kurulmuştur. Şirketin 9 Kasım 2012 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karara istinaden Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 45.000.000 TL karşılığı 45.000.000 Adet hisseden oluşan ödenmiş sermayesinin %51'ine denk gelen 22.950.000 TL tutarındaki 22.950.000 adet hissesi Cigna Nederland Gamma B.V. isimli Şirkete devredilmiştir. Böylelikle Şirket sermayesi %49 Finansbank A.Ş. ve %51 Cigna Nederland Gamma B.V. olarak yeniden düzenlenmiştir.

 

Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na, 631745 Sicil Numarası ile kayıtlıdır.

 

Cigna Finans çalışanlarının proje yönetimi eğitimi için İstanbul Kurumsal Gelişim'i tercih ediyor.


Nisan 2016


Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları

 

Tarih: 23 - 24 Nisan 2016

Danışman: Ali OTURAKLI, PMP®, REP

Danışmanlar