"Hayatımız Proje"

Mir Ar-Ge

Mir Ar-Ge

 

1987 yılında bir ARGE şirketi olarak kurulan Mir Holding, ilk Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin çıktısı olan boru teknolojilerindeki ürünlerini Dizayn Grup’u kurarak pazara sunmuş, bugüne kadar boru teknolojileri ile ilgili birçok ARGE çalışması yürütmüş ve sıra dışı başarılara imza atmıştır. Holdingin zamanla stratejik alanlarının çeşitlenmesi ile üzerinde çalıştığı ARGE konuları artmış ve bununla beraber Holding farklı sektörlere yönelik farklı ARGE projelerini hayata geçirmeye başlamıştır. 2007 yılında, Dizayn Grup konsantrasyonunun dışında kalan bu çalışmaların daha etkin olarak yürütülebilmesi için Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş., teknoloji geliştiren, ürün geliştiren, proses geliştiren, pilot üretim yaparak ilk denemeleri gerçekleştiren ve bunlar için gerekli olan her türlü altyapıya sahip olan bir ARGE şirketi olarak, bir teknoparkta faaliyete başlamıştır.


Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş. holding şirketlerine vermiş olduğu ARGE hizmetlerinin yanı sıra Holding dışına teknoloji ve know-how satışı, ARGE hizmeti verilmesi, ürün geliştirilmesi ve ortak ARGE projeleri geliştirilmesi konularında da işbirlikleri yapmaktadır. Sadece ARGE’ye konsantre olan şirket bugün yalnızca know-how satışıyla 12 milyon TL’lik bir ciroya ulaşmıştır. Yapılan çalışmalar proje bazlı ve disiplinler arası çalışmalardır.


Mir Araştırma ve Geliştirme çalışmalarını;

  • taşınım işlemleri (akışkan, ısı ve kütle taşınımı),
  • malzeme bilimi (polimerler ve kompozit yapılar),
  • konstrüksiyon, mekanizma tasarımı, mekatronik tasarım,
  • akış analizi ve mekanik analiz,
  • kimya,
  • biyomühendislik ve
  • zirai bilimler

alanlarında sürdürmektedir.

 

Mir Ar-Ge, çalışanlarının proje yönetimi eğitimleri için İstanbul Kurumsal Gelişim'i tercih ediyor.


Haziran 2016

 

 

Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları

 

Tarih: 27 - 28 Haziran 2016