"Hayatımız Proje"

DOĞAKA

DOĞAKA


Merkezi Hatay'da bulunan Doğu KAradeniz Kalkınma Ajansı(DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan TR63 Düzey 2 Bölgesinde ekonomik ve sosyal gelişmeyi katılımcı bir yaklaşımla planlamak ve uygulamak üzere 5449 Sayılı Kanunun 3. maddesine istinaden 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu.


Türkiye genelinde kurulmakta olan diğer 25 kalkınma ajansı gibi, DOĞAKA da, kamu, özel sektör ve sivil toplumdan tüm paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal plan ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla hareket ediyor.

DOĞAKA, çalışanlarının proje yönetimi eğitimleri için İstanbul Kurumsal Gelişim' i tercih ediyor.
 


Ekim 2016


Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları

Tarih: 17 - 18 Ekim 2016