"Hayatımız Proje"

Bereket Eneji

Bereket Eneji

Bereket Enerji, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmek amacıyla ilk hidroelektrik santralini 1995 yılında Bereket çayı üzerine kurdu. Merkezi Denizli’de bulunan şirket jeotermal, hidroelektrik, termik, güneş, rüzgar ve çöp gazı kaynaklarından yararlanarak elektrik üretmektedir. Bereket Enerji deneyimli personeliyle kendi fizibilite raporlarını hazırlamakta ve kurduğu enerji santrallerinin tasarımını, inşaatını, montajını ve işletmesini kendisi yapmaktadır.

Bugüne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından yaklaşık toplamda 750 MW gücünde santralin kurulumunu yapmış ve işletmeye alınmış olup, devralınan santrallerle beraber 1.000 MW’lık temiz enerji kaynaklı santralin işletmesini yapmaktadır.


2014 yılında Bereket Enerji bünyesine katılan Yatağan ve Çatalağzı Termik Santralleri ile birlikte kurulu güç 2.100 MW kapasiteye ulaşmıştır.


Şubat 2018

Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları:

Tarih: 12 - 13 - 14 Şubat 2018