"Hayatımız Proje"

Ogoo Digital

Ogoo Digital


Haziran 2018

Agile Proje Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulamaları

Tarih:
06 Haziran 2018