"Hayatımız Proje"

Karadeniz Holding

Karadeniz Holding


Haziran 2020

Bilişim Teknolojilerinde Proje YönetimiA