top of page

Çevik Yaklaşımlarda Görev Bağımlılıkları


Görev Bağımlılıkları
Görev Bağımlılıkları

Çevik metodoloji, hızlı değer sunma odaklı bir yaklaşım sunsa da, projelerin içinde çok sayıda görev bağımlılığı bulunan durumlar için her zaman uygun olmayabilir.


Görev bağımlılıkları, bir görevin tamamlanabilmesi için başka bir görevin önceden bitirilmesini gerektiren durumları ifade eder. Çevik ekipler, genellikle kısa periyotlarda ve yinelemeli bir şekilde çalışarak değer sunmaya odaklanırlar. Ancak, bir projede çok sayıda görev bağımlılığı varsa, bu, takımın işleri hızla ve kesintisiz bir şekilde sürdürebilme yeteneğini olumsuz etkiler.


Görev bağımlılıklarının fazla olduğu senaryolarda, başka proje yönetimi metodolojileri daha uygun bir seçenek haline gelecektir. Bu yazıda, Çevik metodolojinin görev bağımlılıkları ile nasıl başa çıkabileceğini ve bu bağımlılıkların Çevik ekibin performansına etkilerini inceleyeceğiz.


Örneğin, bir ürünün gelişim sürecinde belirli bir aşamaya gelmesi veya belirli bir testten geçmesi gereken bir bekleme süresi (lead time) varsa, bu durum Çevik ekibin zamanında ve etkili bir şekilde değer sunma yeteneğini olumsuz etkileyecektir. Bu bağlamda, görev bağımlılıklarının Çevik projeler üzerindeki etkilerini daha yakından inceleyelim.

  1. Gecikmiş Teslimatlar ve Müşteri Memnuniyetsizliği: Bir ürünün gelişim süreci, bazı görevlerin bitmesini bekliyorsa, bu, projenin teslimat süresini geciktirebilir. Çevik projeler genellikle kısa döngüler halinde çalıştıkları için, bağlı olunan başka bir görevin tamamlanmasını beklemek, tarihleri kaçırma riskini artırır. Bu, tarz aktiviteler arası bağımlılıkların çok olduğu projeler, doğaları gereği Çevik yaklaşımla yönetilmeye uygun değildir.

  2. Çalışma Akışının Bozulması: Çevik yaklaşım, sürekli bir iş akışı sağlama amacı taşır. Kısa döngülerde çalışarak değeri sürekli olarak teslim etmeyi hedefler. Ancak, görev bağımlılıkları, bu akışın bozulmasına neden olabilir. Bir görevin tamamlanmasını beklemek, takımın ataletini düşürebilir ve motivasyon kaybına yol açar.

  3. Çevik Etkinlikler Değersizleşir : Görevler arasındaki bağımlılıklar, ister istemez takımın değer üretme verimini azaltır. Takım, beklemek zorunda olduğu diğer görevden dolayı belirsizlik sürecinin içine girer. Çevik yaklaşım içindeki etkinlikler anlamını yitirir (günlük toplantılar gibi).

  4. İletişim ve Değişen İhtiyaçlar Hakkında Eksik Bilgi Sahibi Olma: Bağlı bulunulan görevin süresine bağlı olarak, çevik yaklaşım uygulamaları ertelenir. Müşterinin beklentileri için düzenli iletişim kurulmayacağından, değişen beklentiler hakkında, ekip bilgi sahibi olamaz.

  5. Projede Risklerin Artması: Bağımlılıkları beklemek istemeyen çevik ekip, kimi zaman (belirli varsayımlara göre) sonraki adımları hayata geçirmekte istekli olabilir. Bu durum, proje yönetiminde, Fast-Tracking (Paralel Çalışma) olarak bilinir. Bir aşamanın veya bir aktivitenin sonucunu görmeden, bir sonraki aşamaya veya aktiviteye geçmek proje içinde risklerin artması sonucunu doğurur. Çevik ekibin öncülü beklemeden ardıl aşamaya geçmesiyle aldığı risk ve buna karşılık projeyi erken bitirmekle elde edeceği fırsat kazancını karşılaştırarak, bu kararı vermesi gerekir.

Bu nedenle, Agile ekibin bir projede görev bağımlılıklarıyla başa çıkması gerekiyorsa, bu bağımlılıkları belirlemeli ve bunları minimize etmek için çözüm yolları geliştirmelidir. Görev bağımlılıklarının dikkatle yönetilmesi, Çevik metodolojinin temel prensiplerini sürdürmeyi ve başarıyı sağlamayı destekleyecektir.


 Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page