top of page

Düşük Performanslı Ekip Üyesi


Bir ekip üyesinin olumsuz performansı tüm ekibi etkileyebilir.
Düşük Performans

Bir ekip üyesi iyi performans göstermediğinde, ekibin genel performansı üzerinde önemli olumsuz etki yaratabilir.


Scrum'da, ekibin hedeflerine ulaşabilmesini ve müşteriye değer sunabilmesini sağlamak için düşük performansı mümkün olan en kısa sürede ele almak esastır.


Scrum'da bir takım üyesinin düşük performansını yönetmek, takımın hedeflerine ulaşmaya devam etmesini sağlarken takım üyesinin performansını iyileştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi adımlar vardır.


1. Sorunu tanımlayın: İlk adım, sorunu belirlemektir. Bu, ekibin performans verilerini analiz ederek, ekip üyesinin davranışlarını gözlemleyerek ve diğer ekip üyelerinden geri bildirim alarak yapılabilir. Buradaki amaç, düşük performansın temel nedenini anlamaktır.


2. Ekip üyesi ile iletişim kurun: Sorun tanımlandıktan sonra ekip üyesi ile iletişim kurmak gerekir. Bu, bire bir toplantı veya bir ekip toplantısı yoluyla yapılabilir. Toplantı sırasında, performansları ve bunun ekibin genel performansı üzerindeki etkisi hakkındaki endişeleri net bir şekilde açıklamak önemlidir. Ekip üyesinin bakış açısını dinlemek ve zorluklarını, endişelerini ve geri bildirimlerini anlamak da önemlidir.


3. Beklentileri Belirleyin: Toplantı sırasında ekip üyesi için net beklentiler belirlenmelidir. Bu, rolleri, sorumlulukları ve performansları açısından onlardan ne beklendiğinin ana hatlarını içerir. Beklentiler spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, hedeflerle ilişkili ve zaman sınırlı (SMART) olmalıdır.


4. Destek sağlayın: Performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmak için ekip üyelerine destek sağlamak gerekebilir. Bu, eğitim, koçluk veya mentorluk sağlamayı içerebilir. Destek, ekip üyesinin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmalı ve düşük performansın temel nedenini ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır.


5. İlerlemeyi izleyin: Beklentileri belirledikten ve destek sağladıktan sonra, ekip üyesinin ilerlemesi izlenmelidir. Bu, düzenli kontroller, performans incelemeleri ve diğer ekip üyelerinden gelen geri bildirimler yoluyla yapılabilir. İzleme sürekli olmalı ve ekip üyesinin doğru yolda kalmasına ve belirlenen beklentileri karşılamaya yönelik ilerleme kaydetmesine yardımcı olacak şekilde tasarlanmalıdır.


6. Gerekirse harekete geçin: Verilen desteğe rağmen ekip üyesinin performansında bir iyileşme olmazsa, daha fazla önlem alınması gerekebilir. Bu, görevleri yeniden atamayı, daha fazla eğitim vermeyi veya aşırı durumlarda ekip üyesini ekipten çıkarmayı içerebilir. Zamanında ve saygılı bir şekilde harekete geçmek ve eylemin nedenleri ve takım üzerindeki etkileri hakkında ekip üyesiyle net bir şekilde iletişim kurmak gerekir.


Bu adımları izleyerek, bir ekip üyesinin düşük performansı Scrum'da etkili bir şekilde yönetilebilir ve ekibin hedeflerine ulaşması ve müşteriye değer sunması sağlanır. Zayıf performansı yönetmek devam eden bir süreçtir ve sürekli olarak iyileştirmeye odaklanmayı ve ekip üyelerinin tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olma taahhüdünü gerektirir.


 

Yaklaşan Eğitimimiz6 - 7 - 13 - 14 - 27 - 28 Mayıs - 3 - 4 - 10 - 11 Haziran 2023


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page