top of page

Esnek İş, Esnek Yönetim Gerektirir

home office

Bugün ele alacağımız makale, PMI'nın son Pulse of the Profession® raporunu inceliyor.


Rapor, iş düzenlemesinin (uzaktan, ofis merkezli veya karma) proje başarısını etkilemediğini öne sürüyor. Yani, hangi çalışma modelini benimserseniz benimseyin, projenin başarılı olma olasılığı aynı.


Ancak, bu bulguya rağmen, birçok organizasyon hala ofise dönüşü savunuyor. Pandemi sonrası dönemde, uzaktan çalışmanın önemli ölçüde azaldığı görülüyor.


Üst düzey yöneticiler ve proje yöneticileri (PM'ler) arasında, uzaktan çalışmanın etkililiği konusunda farklı görüşler var. Bununla birlikte, kurumsal karma çalışma modelleri iddiaları ile PM'lerin deneyimleri arasında belirgin bir uyumsuzluk var.


Bu durumda, projeler neden tekrar yüzyüze işlere dönüyor? Eskiden başarı, farklı uzaktan işbirliği yöntemleriyle sağlanıyordu. Ancak, hâlâ ofise dönüşünün iş verimliliğini artıracağına inanılıyor.


Ancak, bu zihniyet, yeniliği ve uyumu baskılıyor. Başarılı bir proje için, eski moda metrikler veya ofis odaklı yaklaşımlar yerine, esneklik ve çalışan katılımı önemlidir.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page