top of page

Scrum Takımı ve Büyüklüğü


Scrum Takımı
Scrum Takımı

Scrum'ın önemli bir özelliği, Scrum takımı olarak bilinen küçük bir profesyonel grubunun bulunmasıdır.


Ekip bir ürün sahibi, bir Scrum ustası ve geliştiricilerden oluşur.


Scrum kılavuzu, hesap verebilirliği açıkça belirtmek için "rol" terimini kullanmaktan kaçınır ancak bunların iş unvanları olmadığını belirtir.


Scrum ekibi, Scrum sürecindeki tüm çalışmalardan sorumludur. Scrum takımlarının kendi kendini yönetmesi ve çapraz fonksiyonlu olması önemlidir. Ürünün nasıl yaratılacağı dahil, işlerini nasıl yapacaklarına karar verme özerkliğine sahiptirler.


Çapraz fonksiyonel olmak, işlerini tamamlamak için gereken tüm becerilere sahip bireylere sahip olmak anlamına gelir. Scrum takımlarının alt takımları veya hiyerarşileri yoktur. Scrum takımının tüm üyeleri eşittir. Kendi kendini yöneten ve çapraz fonksiyonlu Scrum takımları genellikle daha fazla esnekliğe, yaratıcı problem çözme yeteneklerine ve daha yüksek üretkenliğe sahiptir.


Scrum takımları ürünleri yinelemeli ve aşamalı olarak sunmayı ve geri bildirim fırsatlarını en üst düzeye çıkarmayı hedefler.


Ürün sahibi veya Scrum ustası gerçekten sprintte çalışıyorsa geliştirici olarak da hareket ederler. Bir Scrum takımı için en uygun boyut, esnek kalabilecek kadar küçük, ancak bir sprintte önemli işleri tamamlayabilecek kadar büyük olmaktır. Scrum kılavuzu, genellikle bir ürün sahibi, bir Scrum ustası ve sekiz geliştiriciden oluşan 10 kişiden fazla olmayan bir ekip önerir. Ancak bu yalnızca bir öneridir ve kesin bir kural değildir.


Üç veya dört kişiden oluşan bir ekibe sahip olmak da mümkündür ancak önerilmez. Bu kadar küçük bir takım, sprint sırasında beceri kısıtlamalarıyla karşılaşabilir ve bir üyenin yokluğunda veya tatilde olması durumunda ürün takviyesi oluşturmak ve sprint hedefine ulaşmak zor olabilir.


İletişimin etkinliği ve çalışma hızı göz önüne alındığında, beş geliştiriciden, bir ürün sahibinden ve bir Scrum ustasından oluşan yedi üyeli bir ekip ideal görünüyor. Öte yandan çok sayıda üyeye sahip olmak da iyi bir fikir değil. 10'dan fazla üyeye sahip olmak, tüm üyeler arasında çok fazla koordinasyon gerektirir, dolayısıyla tüm süreç çok karmaşık hale gelir.


Scrum takımının büyüklüğüne ilişkin katı kuralların bulunmadığını ve takımların iki ila 20 kişi arasında değişebileceğini unutmamak önemlidir. Bir Scrum takımı çok büyüdüğünde takımı daha küçük gruplara bölmek iyi bir yaklaşımdır.


Aynı ürün üzerinde birden fazla Scrum takımı çalışıyorsa buna Ölçekli Scrum denir. Bu konu daha sonraki yazılarımda detaylı olarak anlatılacaktır. 


Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page