top of page

Proje Yönetimi Sertifika Programı
(Agile Ağırlıklı) - 24 Saat

24 Saat (4 gün)

Proje Yönetimi Sertifika Programı - 24 Saat: Hizmetler

CCRS Code: CP01010624

 

Bu program, proje yöneticileri ve yönetici adayları için hazırlanmıştır. Katılımcılar; proje yönetimi metodolojisinin temel ve ileri tekniklerine, uygulama örnekleri ve vaka analizleriyle interaktif katılım göstererek, hakim olmaktadırlar. 

Öğrenme Amaçları

Bu 24 saatlik eğitimde katılımcılar, projelerini başarıyla yönetebilmek için aşağıdaki konu başlıklarını öğreneceklerdir:

 • Proje Yönetimi Çerçevesi

 • Proje Yönetimi Süreç Grupları

 • Proje Yönetimi Prensipleri

 • Proje Yönetimi Performans AlanlarıÖğrenme Çıktıları

Katılımcıların öğrenmesi aşağıdaki yöntemlerle değerlendirilecektir.

 

 • Performansa Dayalı Aktiviteler: Katılımcılar değerlendirilmesi örnekler üzerinden karmaşık Kritik Yol Analizi ve Kazanılmış Değer Analizi gibi hesaplamaları yapabilme becerileri ile ölçülecektir.

Kimler katılmalı?

 • Her sektörden proje paydaşları (proje sponsorları, üst yönetim temsilcileri, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri). 

 • Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyen herkes. 

 • Profesyonel anlamda proje yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler.

Edinimler

Bu eğitimde katılımcılar, uluslararası kabul görmüş iyi örnekler doğrultusunda proje yönetimi süreçlerini, uyarlama alanlarını, temel kavramları ve  başlıca teknikleri öğreneceklerdir.

İçerik

Tanışma

 • İstanbul Kurumsal Gelişim’in Tanıtımı

 • Sertifika Programı Tanıtımı

 • Neden Sertifika Programı ?

 • Neler Öğreneceğiz ? 

Proje Yönetimine Girişi

 • Proje Nedir?

 • Proje Yönetimi Nedir?

 • Neden Proje Yönetimi?

 • Proje Yönetimi Başarı Kriterleri

 • Proje Yönetimi Süreç Grupları

 

Proje Yönetim Bilgi Alanları

 • Proje Entegrasyon Yönetimi

 • Proje Kapsam Yönetimi

 • Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi

 • Proje Maliyet Yönetimi

 • Proje Kalite Yönetimi

 • Proje Kaynak Yönetimi

 • Proje İletişim Yönetimi

 • Proje Risk Yönetimi

 • Proje Tedarik Yönetimi

 • Proje Paydaş Yönetimi

 

Proje ve Geliştirme Yaşam Döngüleri

 • Plan Odaklı (Şelale) Yaşam Döngüleri

 • Tekrara Dayalı Yaşam Döngüleri

 • Artırımlı Yaşam Döngüsü

 • Çevik (Agile) Yaşam Döngüsü

 

Projelerde Organizasyon Yapıları

 • Proje Bazlı Organizasyon

 • Fonksiyonel Organizasyon

 • Matris Organizasyonlar

 • Karma Organizasyon

 

Proje Yönetim Ofisi

 • Proje Ofisinin Rolü Nedir?

 • Proje Ofisinin Tipleri Nelerdir?

 

Proje Paydaşları

 • Müşteri

 • Sponsor

 • Kaynak Yöneticisi

 • Proje Yönetim Ekibi

 • Proje Ekibi

 

Proje Yöneticisi

 • PMI® Yetkinlik Üçgeni

 • Proje Yöneticisinin Tanımı

 • Politikalar, Güç ve İşleri Yaptırabilmek

 • Liderlik Tipleri

 • Kişilik Tipleri

 

Proje Başlatma Süreçleri

 • Projeler Nasıl Ortaya Çıkar?

 • Proje Seçim Yöntemleri

 • Proje Başlatma Belgesi Geliştirme

 • Paydaş Belirleme

 

Planlama Süreç Grubu

 • Planlamaya Genel Bakış

 • Kapsam Yönetiminin Planlanması

 • Gereksinimlerin Toplanması

 • Gereksinim Önceliklendirme

 • Kapsamın Tanımlanması

 • İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması

 • Aktivitelerin Tanımlanması

 • Aktivitelerin Sıralanması

 • Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

 • Süre Tahminleme Teknikleri

 • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi

 • Kritik Yol Analizi

 • Kaynak Optimizasyon Teknikleri

 • Maliyet Yönetiminin Planlanması

 • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi

 • Maliyet Tahminleme Teknikleri

 • Bütçenin Belirlenmesi

 • Kalite Yönetiminin Planlanması

 • Kaynak Yönetiminin Planlanması

 • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

 • İletişim Yönetiminin Planlanması

 • Risk Yönetiminin Planlanması

 • Risklerin Tanımlanması

 • Nitel Risk Analizi Gerçekleştirilmesi

 • Nicel Risk Analizinin Gerçekleştirilmesi

 • Risk Yanıtlarının Planlanması

 • Tedarik Yönetiminin Planlanması

 • Sözleşme Tipleri

 • Paydaş Katılımının Planlanması

 • Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

 

Yürütme Süreçleri

 • Kalitenin Yönetilmesi

 • Kaynakların Sağlanması 

 • Takımın Geliştirilmesi

 • Takımın Yönetilmesi

 • İletişimin Yönetilmesi

 • Risk Yanıtlarının Uygulanması

 • Tedariklerin Yürütülmesi

 • Paydaş Katılımının Yönetilmesi

 • Proje Çalışmalarının  Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi

 • Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi

 

 

İzleme ve Kontrol Süreç Grubu

 • Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü

 • Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

 • Kapsamın Onaylanması

 • Kapsamın Kontrolü

 • Zaman Çizelgesinin Kontrolü

 • Maliyetlerin Kontrolü

 • Kazanılmış Değer Analizi

 • Performans Raporlama

 • Kalitenin Kontrolü

 • Kaynakların Kontrolü

 • İletişimin İzlenmesi

 • Risklerin İzlenmesi

 • Tedariklerin Kontrolü

 • Paydaş Katılımının İzlenmesi

 

Kapanış Süreç Grubu

 • Proje veya Fazın Kapanışı

 • Retrospektif

24 Saat / Cumartesi- Pazar 10:00-17:00 

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait dijital katılım sertifikaları verilecektir. 

Eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page