"Hayatımız Proje"

Projelerde Başarıyı Aramak

Proje yönetiminde başarının tarifi nedir? Bir projenin öngörülen zaman ve bütçe içerisinde kapsamı ortaya koyması, müşterisine kabul ettirmesi projenin başarısını garanti eder mi?

Detay

Stratejik Projeleri Kim Yönetiyor?

Şirket tepe yönetimleri her geçen yıl daha da rekabetçi hale gelen iş dünyasında değer yaratan fikirleri diğerlerinin arasından çekip çıkarmak ve zaman kaybetmeden hayata geçirmek durumunda.

Detay

Pozitif İletişimle Başarmak Çok Daha Kolay

Başarılı işler ortaya çıkarmaktaki en önemli parametrelerden biri pozitif iletişimdir.

Detay

Liderler ve Sözde Liderler

Projemizle ilgili hedeflerde başarı sağlamak için, en önemli unsurlardan biri, birlikte çalışacağımız arkadaşlarımızı; işin içine ne şekilde dahil edeceğimizi

Detay

Kaçınılmaz Değişim

1900’lü yıllar, üretilen ürünlerin az, talebin çok olduğu kıtlık yıllarıdır. Satıcıların ne üretirsem onu satarım yaklaşımı vardır.Maliyetlerin yükselmesi, satışları azaltmaz. Üretici egemen koşullar olduğu için, artan maliyet

Detay

BT Yönetişimi ve Proje Yönetim Ofislerinin BT Yönetişimindeki Rolü

Son yıllarda Bilgi Teknolojileri dünyasında en fazla kullanılan terimlerden birisi “BT Yönetişimi (IT Governance)”.

Detay

İk Yöneticileri, Proje Yöneticilerini Seçerken Nelere Dikkat Etmeli »

Günümüzde bilindiği gibi firmaların yaptığı işlerin çoğu proje olarak nitelendirilmektedir. Projeler, başlangıcı ve bitişi tanımlı olan, bir defada yapılan işlere denilmektedi

Detay

Proje Seçiminde Kullanılan Teknikler »

Bu bölümde sunulacak teknikler tamamen matematiksel ve finanssal analizlere dayanmaktadır. Bir şirketin proje seçiminde yalnızca bu tekniklerin kullanılması yeterli değildir. İ

Detay

Proje Yönetimi ve Müşteri / Son Kullanıcı Arası İlişkileri »

Proje Yöneticisinin ilgi alanlarına giren konulardan bir tanesi de projenin son kullanıcılarıyla / müşterileriyle irtibat halinde olmaktır. Projenin planlama, uygulama, test gi

Detay

Risk Yönetimi »

Bir projenin içinde bulunduğu durumun gözden geçirilerek, projenin geleceği için risk teşkil eden oluşumların tespit edilmesi ve bunların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alın

Detay

Takım Oluşturma ve Proje Yöneticisinin Rolleri »

Proje uygulamalarında genel kabul, Proje Yöneticisinin projenin tüm ilerleyişinden, klavuzluğundan, kaynakların motivasyonundan ve kontrolünden tek başına sorumlu olduğu yönünde

Detay

İletişim Planlama »

Yapılan araştırmalar iletişimin projelerde %80 oranında başarıyı etkilediğini ortaya koymuş. İletişim planlama proje yöneticisinin üzerinde düşünmesi gereken en önemli konularda

Detay

Overallocation (Kaynakların Fazla Yükleme) Problemlerinin Çözümü »

Microsoft Project programı kullanarak projenizde fiilen çalışacak takım üyelerini aktivitelere atadınız. Atama çalışması bittikten sonra MS Project'ten Kritik Yolla (CPM) ilgili

Detay

2000'li yıllarda Proje Yönetimi »

Bu soru “işler nasıl olacaktır?” ve “gelecekteki yaşam stilimiz ne olacaktır?” gibi sorulardan çok farklı değildir. Bazı spekülasyonlar bu soruların yanıtlanmasında yardımcı olm

Detay

Çoklu Projelerin Yönetimi (Program Yönetimi) »

Eğitim ve danışmanlık yaptığım firmalarda karşılaştığım en önemli sorulardan bir tanesi de şudur: Şirket bünyesinde birden fazla yürüyen projelerin birarada yönetilmesinde/koord

Detay

Az ve Öz Bilgi »

Proje Yöneticilerinin en önemli görevlerinden bir tanesi de projeye taraf olan tüm katılımcıları (üst yönetimi, sponsoru, proje takımını, müşteriyi) iletişim ağının içinde tutma

Detay

Proje Riski ve Doğru Tahminleme »

Eminim ne kadar çok proje biliyorsunuzdur; Başlangıçta 6 ayda bitireceğinizi öngördüğünüz fakat 2 belki de 3 senedir bir türlü bitmek bilmeyen projeler. Nice proje yöneticileri,

Detay

Teknolojiyle Gelişen Kontrol Sistemleri »

Günlük hayatta planladığımız işlerin doğruluk derecesini, planlara uygunluk kriterlerini sürekli olarak kontrol etmemiz gereklidir. Bu süreç, planlama adımının devamı niteliğind

Detay

Etkili Toplantı »

Kimbilir işyerinizde kaç kez bu tip yakınmalar duymuşsunuzdur. Belki de bizzat kendiniz toplantıların yoğunluğundan yakınıyorsunuzdur. Kötü yönetilen, kötü planlanan, iyi hazırl

Detay

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı »

Hatırlanacağı gibi 1980’ler otomasyon dönemiydi. Üretimde robot kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çok yaygındı. 1990’larda ise Toplam Kalite Yönetimi kavramlarının kullanılma

Detay

Outsource Edilen (Dışkaynak Kullanımı İle Gerçekleştirilen) Projeler İçin Kalite Güvence Kontrol Listesi

Outsource Edilen (Dışkaynak Kullanımı İle Gerçekleştirilen) Projeler İçin Kalite Güvence Kontrol Listesi

Detay

Zaman Yönetimi »

Zaman, insanın duyu organlarıyla algılayamadığı fiziksel, felsefi, psikolojik ve sosyolojik boyutları olan bir olgu ve gerçektir.

Detay

Scrum ve Waterfall Metodlar

Scrum metodların Waterfall metodlardan daha üstün olduğu iddia edilemez

Detay