top of page

Tolga Demirel

Eğitmen-Danışman

Tolga Demirel Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyet sonrası bankacılık kariyerine başladı.


Kariyeri boyunca farklı özel bankaların çeşitli yönetim kademelerinde, değişen görev ve sorumluluklar aldı. Üstlendiği  pozisyonlar ile bireysel bankacılık, alternatif dağıtım kanalları, iş süreçleri yönetimi, kurumsal organizasyon yönetimi, değişim&proje yönetimi, bilgi teknolojileri yönetimi gibi çeşitli alanlarda geniş bir tecrübe kazandı.


2008-2014 yılları arasında görev yaptığı ING Bank’da, İş Süreçleri Yönetimi Bölüm Müdürü olarak genel müdürlük ve şube operasyonlarının optimizasyonuna yönelik çok sayıda süreç iyileştirme projesini yönetti. Daha sonra Proje Yönetim Ofisi Grup Müdürü olarak atandı. Bankanın BT ve BT harici tüm proje portföyünü yönetirken, aynı zamanda değişim ve proje yönetimi süreçlerinin yeniden yapılandırılmasını sağladı. Son olarak Çevik Proje Yönetimi Grup Müdürü olarak bankanın çevik dönüşüm sürecini yönetti ve çevik yaklaşımların uygulanması, kurum süreçlerine entegre edilmesi ve tutundurulması çalışmalarını koordine etti. Bu görevi süresince, farklı projelerde çalışan birçok çevik takıma mentorluk, koçluk ve eğitmenlik yaparak çeviklik kültürünün ve çevik değerlerin kurum bünyesinde benimsenmesini sağladı.

  • Çevik dönüşüm sürecinde, çevik koç ve eğitmen olarak dahil olduğu projelerden bazıları aşağıdadır:

  • ATM operasyonlarının bölüm bazlı çevik dönüşümü

  • Nakit yönetimi operasyonlarının bölüm bazlı çevik dönüşümü

  • Yeni internet bankacılığı projesi

  • Yeni Müşteri İletişim Merkezi projesi

  • Gecikmeye düşmüş krediler için tahsilat sistemi kurulması

  • Yasal takibe alınan krediler için izleme sistemi kurulması

  • Genel müdürlük ve şube operasyonlarının merkezileştirilmesi

  • Bir lüks araba üreticisinin bayii ağı için stok finansmanı sistemi oluşturulması

  • E-fatura altyapısı ve uygulamalarının implementasyonu


Tolga Demirel halen İstanbul Kurumsal Gelişim bünyesinde;

Agile Proje Yönetimi Metodolojileri ve Uygulamaları, Scrum, Profesyonel Scrum Master, Profesyonel Ürün Sahibi ve Organizasyonlarda Çevik Dönüşüm konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.    


Sn. Demirel, merkezi ABD’de bulunan Project Management Institute®’un üyesi olup, bu kurumdan PMI-ACP® (Agile Certified Practitioner®) sertifikasına sahiptir. Ayrıca Tolga Bey CSM® (Certified Scrum Master®) unvanına  da sahiptir.

Tolga Demirel
bottom of page