"Hayatımız Proje"

İngilizce PMP Sınavına Hazırlık Adımları (PMBOK6)

İngilizce PMP Sertifika Sınavına Hazırlık

1) İngilizce sınava hazırlanıp, sınavı İngilizce olarak alabilecek adaylar için önerilen dokümanlar:

1) İstanbul Kurumsal Gelişimin (İKG) eğitimlerde sağladığı dokümanlar.

2) PMBOK® Guide  (A Guide to the Project Management Body Of Knowledge. (PMBOK Guide – sixth edition)) İngilizce versiyonu (şu an geçerli olan 6. Baskı).

3) Rita Mulcahy’s PMP® Exam Prep kitabı (Yazarı: Rita Mulcahy dokuzuncu baskı (ninth edition), PMBOK Altıncı baskıya göre düzenlenmiştir (Aligned with the PMBOK Guide, Sixth Edition)).

2)PMP Sınava Hazırlık Programı

2.1) Kazanılmış olan altyapının değerlendirilmesi: Öncelikle. PMP® Sertifika Sınav Hazırlık Programı sırasında her konudan sonra verilen 10 soruluk sınav denemesi ve 50 soruluk genel sınav denemesi sonuçlarının üzerinden geçilerek, daha zayıf olduğunuz bilgi alanlarının belirlenmesi. Öngörülen süre yaklaşık 1,5 saat.

2.2) Önerilen çalışma biçimi: Önce Rita’dan ilgili bölümü okumak, sonra da karşılığı olan bölümü gidip PMBOK® Guide’dan okumaktır. Her iki kitaptan bu okuma yapıldıktan sonrada, Rita’nın kitabına dönüp her bölüm sonundaki sorular cevaplanmalıdır. Lütfen cevap sürenizi, tereddüt ettiğiniz ve yanlış yaptığınız soruları not alınız. Bu aldığınız notlara göre, her iki kitabı okumayı bitirdiğinizde; Rita (ve gerek duyulan noktalarda PMBOK® Guide) ile zorlandığınız noktaları esas alan hızlı bir ikinci okuma yapabilirsiniz. Bunu da bitirdikten sonra size verilen toplam 200 soruluk 3 seti çözmeli ve gene hata yaptığınız noktalara göre daha da hızlı bir üçüncü okuma yapmanız önerilir. Böylece sınava hazırlık durumunuzu net bir şekilde görüp, değerlendirebilirsiniz.

2.3 Çalışma süresi ve Planı: Bunun için aşağıda hem Rita, hem de PMBOK® Guide için verilen süreleri temel olarak alabilirsiniz. Bu süreler anlayarak ve verimli okuma yapabildiğiniz net süreleri öngörmektedir. Bunu başarmak içinde veriminiz ve/veya anlama oranınız düştüğünde (uyku bastırdığında/zihniniz başka yerlere seyahate çıktığında)  ara verme zamanınız gelmiş demektir. Lütfen bunu kesinlikle dikkate alınız. Aşağıda verilen süreler PMP® sertifikalı ve PMP® eğitimi veren biri tarafından önerilmektedir. Bu süreleri ‘MİNİMUM’ süreler olarak alınız. Sizin eğitim ve sınırlı hazırlık sırasında oluşturduğunuz altyapıya bağlı olarak (İngilizce sınava girme kararını verdiğinize göre, bu alanda bir sorun olmadığı varsayımı ile) sizin harcayacağınız süre muhtemelen bu verilen değerlerin üstünde olacaktır.

Gerçekçi bir plan yapmak isterseniz bir kolay (PMBOK® GuideChapter 1 Introduction’ ve Rita’dan ‘Chapter 1 Tricks of the Trade® for Studying for This Exam’ gibi), bir de zor bir bölümü (PMBOK® GuideChapter 11: Project Risk Management’  ve Rita’dan ‘Chapter 11 Risk Management’ gibi) okuyup harcadığınız süreyi (hatta ne kadarda bir ara vermeniz gerektiğini de) hesaplayabilirsiniz Buna göre de kendiniz için bir çarpan belirleyebilirsiniz. Bu çarpan sayesinde de daha gerçekçi bir süre tahmini ve planı yapabilirsiniz.

Özet olarak Rita için ilk okumada harcanması gereken süre (32-38 saat arası) ortalama 35 saat . PMBOK® Guide içinse (35-44 saat arası) ortalama süre 40 saattir. Bu öngörülen süreler ilk okuma içindir. Ayrıca her bölümü hem Rita, hem de PMBOK’tan okuduktan sonra Rita’daki bölüm sonu soruları cevaplamak için gereken süre (7-8,5 saat arası ) ortalama 8 saat ve Rita’nın cevaplarını okumak/değerlendirmek içinse (4-5 saat arası) ortalama 4,5 saate gerek duyulacaktır. Böylece ilk okuma (Rita PMBOK® Guide) için (Rita’daki soru ve cevapları da katarak) ‘MİNUMUM’ 88 saatlik bir çalışma öngörülmektedir. İkinci ve Üçüncü okuma içinde bir süre öngörmelisiniz. Bunun üzerine de verilen 600 soruyu çözmek için gereken (600 soru X 1,2 dakika = 720 dakika) yaklaşık 12 saati ve yanlış cevapladığınız soruları değerlendirmek için harcayacağınız zamanı da eklemelisiniz.

Sınav öncesi yaptığınız sınav denemelerinde, özellikle de 200 soruluk sınav simülasyonlarında %75-80 ve üzeri sonuç alıyorsanız sınava hazırsınız demektir. İkinci ve/veya üçüncü tekrarınız için de bu kriteri göz önüne alabilirsiniz. Şimdiden size çalışmalarınızda ve sınavda kolaylıklar dileriz.

 

 

TABLO 1 PMBOK® Guideın Çalışılması İçin Öngörülen Süreler

 

 

İlgili Bölümü Okuma Süresi

Chapter 1 Introduction

90-120 dakika

Chapter 2 The Environment in which projects operate

35-45 dakika

Chapter 3 The Role of the Project Manager

70-90 dakika

Chapter 4 Project Integration Management

220-270 dakika

Chapter 5 Project Scope Management

160-210 dakika

Chapter 6 Project Schedule Management

210-270 dakika

Chapter 7 Project Cost Management

115-150 dakika

Chapter 8 Project Quality Management

140-180 dakika

Chapter 9 Project Resource Management

170-220 dakika

Chapter 10 Project Communications Management

110-150 dakika

Chapter 11 Project Risk Management

290-360 dakika

Chapter 12 Project Procurement Management

170-210 dakika

Chapter 13 Project Stakeholder Management

100-130 dakika

Glossary and Agile Practice Guide

200-240 dakika

Toplam Süre

35-44 saat

 

 

TABLO 2 Rita’nın Kitabının Çalışılması İçin Öngörülen Süreler

 

İlgili Bölümü Okuma Süresi

Bölüm Sonu Soruların Cevaplandırma Süresi

Bölüm Sonu Cevaplarını Değerlendirme Süresi

Chapter 1 Tricks of the Trade® for Studying for This Exam

1 saattir

Soru yok

Soru yok

Chapter 2 Project Management Framework

1 saattir

20-30 dakika

15-20 dakika

Chapter 3 Project  Management Processes

170-200 dakika

20-30 dakika

15-20 dakika

Chapter 4 Integration Management

260-300 dakika

45-55 dakika

25-30 dakika

Chapter 5 Scope Management

180-200 dakika

35-40 dakika

20-25 dakika

Chapter 6 Schedule Management

200-240 dakika

40-45 dakika

25-35 dakika

Chapter 7 Cost Management

100-130 dakika

35-45 dakika

20-25 dakika

Chapter 8 Quality Management

100-140 dakika

30-35 dakika

15-20 dakika

Chapter 9 Resource Management

140-180 dakika.

20-25 dakika

15-20 dakika

Chapter 10 Communications Management

50 -70 dakika 

20-25 dakika

10-15 dakika

Chapter 11 Risk Management

180-210 dakika

40-45 dakika

20-25 dakika

Chapter 12 Procurement Management

220-260 dakika

40-44 dakika

20-25 dakika

Chapter 13 Stakeholder Management

50-60 dakikadır

15-20 dakika

10-15 dakika

Chapter 14 Professional and Social Responsibility

45 – 60 dakika

25-31 dakika

15-25 dakika

Chapter 15 The PMP Exam: Tips for Passing the Exam the First Time

75-110 dakika

Soru yok

Soru yok

Toplam Süre

32 - 38 saattir

7 – 8,5 saattir

4 - 5 saattir

 

2.4) Rita’nın yardımcı kitabını okuyarak hazırlık için ayrıntılı bilgi:

- Chapter 1 Tricks of the Trade® for Studying for This Exam: Kitaptan daha iyi yararlanmak ve sınav hakkında daha iyi fikir edinmek için önemli bir bölüm. Öngörülen süre yaklaşık 1 saat (Bazı noktaların eğitimde de verildiğini düşünürseniz bazı bölümleri atlayarak süreyi kısaltabilirsiniz. Fakat bu bölümü tümüyle atlamak iyi bir fikir değildir).

Chapter 2 Project Management Framework: Temel kavramları ve PMI®’ın bakış açısını öğrenmek için önemli bir bölüm.

Chapter 3 Project Management Processes: Bu bölümün başında ‘Rita’nın Process Chart’ ve ‘Process Game’  bulunmaktadır. Bu bölüm size her süreç grubu için önemli adımları göstermekte, sonra da açıklamaktadır. Süreç grupları için iyi bir giriş yapıp çerçeve çizdiği için bu bölüme en az 1 saat vakit ayırmanız önerilir. Diğer bölüm içinde öngörülen okuma süresi yaklaşık 2 saattir.

Chapter 4 Integration Management: Bu bölüm özellikle performans yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iki önemli alanı içermektedir. Bu nedenle bu kavramları ve süreçler arasındaki akışları öğrenmek sizin sınav başarınızı doğrudan etkileyebilecek faktörlerden biridir.

Chapter 5 Scope Management: Bu bölüm gereksinimlerin toplanması, Proje Kapsam Bildirimi (Project Scope Statement), İş Kırılım Yapısı (WBS-Work Breakdown Structure) gibi PMI® proje yönetiminin iskeletini/temel yapısını oluşturan kavramları içermektedir. Ayrıca teslimatların (deliverables) ortaya çıkmasından, müşteri onayına kadar olan süreç akışı da mutlaka iyi öğrenilmesi gereken konulardır.

Chapter 6 Schedule Management: Bu bölüm aktivite tahminleri (estimate), zaman çizelgesi, kritik yol, bolluk gibi önemli kavram ve konuları içermektedir. Bunlarda sınavda kesinlikle karşınıza çıkacak ve bilinmesi zorunlu konulardır.

Chapter 7 Cost Management: Bu bölüm maliyet tahminleri (estimate), maliyet temel çizgisi, bütçe ve kazanılmış değer (earned value) analizi gibi önemli konuları içermektedir.

Chapter 8 Quality Management: Bu bölüm PMI®’ın kaliteye bakışını, bununla ilgili terim ve tanımları, kalite güvence ve kalite kontrolün süreç akışındaki yeri/önemi, kalite ile ilgili araçlar (tools) gibi önemli konuları içermektedir.

Chapter 9 Resource Management:  Bu bölüm rol ve sorumluluk atama matrisi (Responsibility Assignment Matrix), personel yönetim planı (Staffing Management Plan), bu alandaki süreçlerde kullanılan araç ve teknikler (tools and technics), ekip oluşumu, çatışma yönetimi ve motivasyon teorileri gibi önemli konuları içermektedir.

Chapter 10 Communications Management: Bu bölüm iletişim tipleri (communication types (formal written, informal written, etc), iletişim kanalları (communication channels) ve sayısının hesaplanması, iletişim modelleri (communication models) ve yöntemleri (methods),  teknolojileri (tecnologies) ve engelleyicileri (blockers) gibi önemli konuları içermektedir.

Chapter 11 Risk Management: Önemli ve dikkatle okunması gereken bir konudur. Bu bölümü bitirdiğinizde, ‘Risk’ ile ilgili terminolojiyi, planlama sırasında risk süreçlerindeki akışı, planlamadan sonra risk sürecini (monitor risks) öğrenmiş olmanız beklenmektedir.

Chapter 12 Procurement Management: Önemli ve dikkatle okunması gereken bir diğer konudur. Bu bölümü bitirdiğinizde, Tedarik ile ilgili terminolojiyi, her bir aşamada (planlama, yürütme, izleme & kontrol, kapanış) tedarik için ne yapıldığı, tedarik dokümanları ile kontrat tipleri arasındaki ilişki, her bir kontrat tipinin özelliklerini öğrenmiş olmanız beklenmektedir.

Chapter 13 Stakeholder Management: Bu bölüm PMI®’ın paydaşlara bakışı, proje başlangıcında paydaş listesinin (stakeholder register) hazırlanması ve analizinin yapılması, projenin diğer aşamalarında paydaş beklenti, ihtiyaç ve isteklerinin belirlenen stratejiye göre yönetilmesi ve denetlenmesi gibi önemli konuları içermektedir.

Chapter 14 Professional and Social Responsibility: Bu bölüm PMI®’ın profesyonel ve sosyal sorumluluk, etik gibi konulara bakışını göstermektedir. Bu konudan mutlaka sorular çıkacağı veya çoğu soruda verilenlere bu gözle bakılması şart olduğu için bu bölüm kesinlikle atlanmamalıdır.

Chapter 15 The PMP Exam: Tips for Passing the Exam the First Time: Bu bölüm önemli noktaların genel bir tekrarını içermektedir. Böylece edindiğiniz bilgilerdeki boşluk ve eksiklerinizi görmeniz için size yardımcı olacaktır. Ayrıca sınav için gerekli (ezberleminiz gereken) formüllerde verilmektedir. Sınav öncesi ve sırasında dikkat edilmesi önerilen noktalarda sunulmuştur. Bu içeriği nedeniyle bu bölümde mutlaka atlanmamalı ve okunmalıdır.

2.5) PMBOK® Guide’ı okuyarak hazırlık için ayrıntılı bilgi (İngilizce Versiyon):

Rita’dan sonra PMBOK® Guide’ı okumak; süreç girdi ve çıktıları, süreçlerde kullanılan araç ve teknikler (Tools and Technics) ve diğer süreçlerle ilişkileri öğrenmek için özellikle önerilir. Rita’yı okuyup epeyce şey öğrenebilirsiniz, ama PMBOK® Guide’a bakmayacak olursanız yukarıdaki noktalarda zayıf kalabilirsiniz. Zaten Rita’da belli noktalarda ayni şeyleri tekrarlamamak adına okuyucuyu PMBOK® Guide’taki ilgili bölüme yönlendirmektedir.

Bölüm 1 Introduction: Temel bazı proje yönetimi kavramlarını, Rita’dan sonra PMBOK® Guide’ın dili ve bakış açısı ile okumak, bazı ayrıntıların zihninizde yerleşmesini sağlayabilir.

Bölüm 2 The Environment in which projects operate: Diğer proje yönetimi kavramlarını, organizasyon etkilerini, Rita’dan sonra PMBOK® Guide’ın dili ve bakış açısı ile okumak, bu kavramların pekişmesini sağlayabilir.

Bölüm 3 The Role of Project  Manager: PMBOK® Guide version altıda proje yöneticisi için başlı başına bir bölüm ayrılması PMI®’ın bu konuya verdiği önemi vurgulamaktadır. Bu rolü anlamak karşınıza çıkacak sorularda doğru cevabı bulmanızı büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

Bölüm 4 Project Integration Management: Entegrasyon gibi proje yönetiminin ana yapısını oluşturan bir bilgi alanını Rita’dan sonra okumak, özellikle girdilerin her bir sürece ne amaçla girdi olduğunun anlaşılmasını, araç ve tekniklerin niçin ve ne amaçla kullanıldığını öğrenmenizi sağlayacaktır.

Bölüm 5 Project Scope Management: Kapsam gibi önemli konulardan birini PMBOK® Guide’tan okumak kapsam ve gereksinimler için kullanılan araç ve teknikleri daha iyi anlamanızı sağlayacak. Gene gereksinim dokümanı (requirement document) gereksinim izlenebilirlik matrisi (requirement traceability matrix), proje kapsam bildirimi  (Project Scope Statement) ve iş kırılım yapısı (WBS-Work Breakdown Structure) gibi proje için çok önemli çıktılar hakkında bilgilerinizdeki boşlukları tamamlayacaktır.

Bölüm 6 Project Schedule Management: Bu bölüm Rita’da gayet güzel anlatılmaktadır. Fakat PMBOK® Guide’tan okumak hem size bir tekrar olanağı verecek, hem de süreçler arası akış ve girdi/çıktıları daha iyi öğrenmenizi sağlayacaktır.

Bölüm 7 Project Cost Management: Bu bölüm size yapısal (girdi/çıktı ve araç/teknikler anlamında) bakış açısı ile bir tekrar olanağı sağlayacaktır. Kazanılmış değer (Earned Value) gibi önemli bir konuda da eksiklerinizi tamamlayabileceksiniz.

Bölüm 8 Project Quality Management: Bu bölüm size özellikle araç ve teknikler (tools and technics) açısından iyi bir tekrar ve eksiklerinizi tamamlama olanağı sağlayacaktır.

Bölüm 9 Project Resource Management: Bu bölüm size özellikle yaratılan dokümanlar (Staffing management plan, Project organization chart gibi), araç ve teknikler (tools and technics) açısından iyi bir tekrar ve eksiklerinizi tamamlama olanağı sağlayacaktır.

Bölüm 10 Project Communications Management: Bu bölüm bu konuda size genel bir tekrar olanağı sağlayacaktır.

Bölüm 11 Project Risk Management: Risklerle ilgili süreçleri Rita’dan sonra araç ve tekniklere, girdi ve çıktılara ağırlık vererek daha sistematik bir yaklaşımla okumak, bilgilerinizdeki eksikleri gidermenize ve risk süreçleri arasındaki akışı daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bölüm 12 Project Procurement Management: Tedariklerle ilgili süreçleri Rita’dan sonra araç ve tekniklere, girdi ve çıktılara ağırlık vererek daha sistematik bir yaklaşımla okumak, çeşitli tedarik dokümanlarının içeriği ve diğer tedarik süreç çıktıları (anlaşmalar) gibi konuları tekrar etmenizi ve eksiklerinizi gidermenizi sağlayacaktır.

Bölüm 13 Project Stakeholder Management: Bu bölüm bu konuda size genel bir tekrar olanağı sağlayacaktır.

Appendix X3: Bu bölüm özellikle ana hatlarıyla ‘Agile, Iterative, Adaptive ve Hybrid’ proje yaşam döngülerine (Project life cycle) genel bakış sağladığı için okunmalıdır .

Glossary: Bu bölümün üzerinden geçerek, size tanıdık gelmeyen tanım ve terimler üzerinde çalışma yapmanız önerilir. Bu farklı bir bakış açısından zayıf yönlerinizi gösterip sınav başarınızı arttıracağı için önerilmektedir.

Agile Practice Guide: Bir PMI® yetkilisinin ‘PMBOK® Guide altıncı versiyonunu esas alan sınavda ‘Agile, Iterative, Incremental ve Hybrid’ yaklaşımlarına ilişkin ne tür sorular sorulabilir’ sorusuna verdiği karşılık. Bunların ‘Nasılını (how)’ değil ‘Ne olduğunu (what)’ soracağız şeklinde olmuştur. Bunun anlamı da, bunların nasıl uygulandığını değil ama ne olduklarını bilmeniz gereğidir. İdeal olarak bu eki okumanız çok iyi  olacaktır. Ancak sınav için gerçek probleminiz zaman olacağı için, ilk 32 sayfayı (section 1, 2 ve 3) okumanız önerilir (eğer bu yaklaşımlar hakkında hiçbir fikriniz yoksa).