top of page

Agile Ağırlıklı PMP® Sertifikası
Hazırlık Programı - 60 Saat

60 Saat (10 gün)

Eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Agile Ağırlıklı Proje Yönetimi Sertifika Programı, ilk aşaması 25 saatlik "Proje Yönetimi Temelleri" ikinci aşaması ise 35 saatlik "PMP® Sınavı Hazırlık Programı" olmak üzere toplam 60 saatlik kapsamlı bir eğitimdir.

CCRS Code 2: PMS0010135

İlk 25 saat proje yöneticileri ve yönetici adayları için hazırlanmıştır. Bu eğitimle katılımcılar; agile (çevik) proje yönetim yaklaşımları baz alınarak  proje yönetimi metodolojisinin temel ve ileri tekniklerine, uygulama örnekleri ve vaka analizleriyle interaktif katılım göstererek, hakim olmaktadırlar. 

CCRS Code 1: CPA1010625

İkinci 35 saatin amacı katılımcıları sınava hazırlamaktır. Katılımcıların öğrendikleri bilgiler, kurs esnasında örnek sorular ile değerlendirilecektir.

Kimler Katılmalı?

 • PMI®'ın agile ağırlıklı yeni uygulamaları ile uyumlu, kapsamlı bir proje yönetimi eğitimi almak isteyenler,

 • Her sektörden proje paydaşları (proje sponsorları, üst yönetim temsilcileri, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri),

 • Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyen herkes,

 • Profesyonel anlamda proje yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler,

 • Sınava girmeyi hedefleyen ve eğitimini Premier Authorized Training Partner (ATP) olan bir kurumdan almak isteyen kişiler için bu kurs uygundur.

Edinimler

Bu eğitimde katılımcılar, uluslararası kabul görmüş iyi örnekler doğrultusunda proje yönetimi süreçlerini, uyarlama alanlarını, temel kavramları ve  başlıca teknikleri öğreneceklerdir.

 • İş ortamı

 • Projeye başlama

 • Projeyi planlama

 • Proje takımına liderlik etme

 • Takım performansını desteklemek

 • Proje/Faz kapanışı

 • Proje başlangıcı

 • Proje planlaması

 • Proje yürütmesi

 • Proje izlemesi ve kontrolü

 • Proje kapanışı

İçerik

İlk 25 saat

 

Tanışma

 • İstanbul Kurumsal Gelişim’in Tanıtımı

 • Sertifika Programı Tanıtımı

 • Neden Sertifika Programı?

 • Neler Öğreneceğiz ?

 

Projelerde Organizasyon Yapıları

 • Proje Bazlı Organizasyon

 • Fonksiyonel Organizasyon

 • Matris Organizasyonlar

 • Karma Organizasyon

 

Proje Yönetim Ofisi

 • Proje Ofisinin Rolü Nedir?

 • Proje Ofisinin Tipleri Nelerdir?

 • Destekleyici

 • Kontrolcü

 • Yönlendirici

 

Proje Yöneticisi

 • PMI® Yetkinlik Üçgeni

 • Proje Yöneticisinin Tanımı

 • Politikalar, Güç ve İşleri Yaptırabilmek

 • Liderlik Tipleri

 • Kişilik Tipleri

 

Yaşam Döngüleri

 • Proje Yaşam Döngüsü

 • Ürün Yaşam Döngüsü

 • Plan Odaklı Yaşam Döngüsü

 • Uyarlamalı Yaşam Döngüsü

 

Proje Seçim Teknikleri

 • İş Gerekçesi

 • Fayda Yönetim Planı

 • Strateji Yönetimi

 • Nitel Analiz ve Nicel Analiz

 

Plan Odaklı Yaklaşım

 • Proje Entegrasyon Yönetimi

 • Proje Kapsam Yönetimi

 • Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi

 • Proje Maliyet Yönetimi

 • Proje Kalite Yönetimi

 • Proje Kaynak Yönetimi

 • Proje İletişim Yönetimi

 • Proje Risk Yönetimi

 • Proje Tedarik Yönetimi

 • Proje Paydaş Yönetimi

 

Uyarlamalı Yaklaşım (Scrum Ağırlıklı)

 • Giriş

 • Çevik (Agile) Yaklaşım

 • Scrum Çerçevesi

 • Kanban Yaklaşımı

 • Çevik Yaklaşımın Ölçeklendirilmesi

 • Yaşam Döngüsü Seçimi

 • Çeviği Uygulamak: Çevik Bir Ortam Oluşturmak

 • Çeviği Uygulamak: Çevik Bir Ortamda Teslimat

 

Son 35 saat

 

İş Ortamı

 

 • Giriş

 • Stratejik Hizalama

 • Proje Faydaları ve Değer

 • Organizasyonel Kültür ve Değişiklik Yönetimi

 • Proje Yönetişimi

 • Proje Uyumu

 

Projeye Başlama

 

 • Paydaşların Belirlenmesi ve Katılımı

 • Takımın Kurulması

 • Ortak Anlayışın Oluşturulması

 • Proje Yaklaşımının Belirlenmesi

 

Projeyi Planlama

 

 • Projelerin Planlanması

 • Kapsam

 • Zaman Çizelgesi

 • Kaynaklar

 • Bütçe

 • Risk

 • Kalite

 • Planların entegrasyonu

Proje Takımına Liderlik Etme

 

 • Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi

 • Takımın İş Birlikteliğini Oluşturmak

 • Takım Güçlendirmek

 • Takım Performansını Desteklemek

 • Paydaşlarla İletişim ve İş Birliği

 • Eğitim, Koçluk ve Mentörlük

 • Çatışmayı Yönetmek

 

Takım Performansını Desteklemek

 

 • Sürekli Gelişmeyi Uygulamak

 • Performansı Desteklemek

 • Proje İlerlemesini Değerlendirmek

 • Sorunların ve Engellerin Yönetilmesi

 • Değişikliklerin Yönetilmesi

 

Proje/Fazın Kapatılması

​​

 • Proje/Faz Kapanışı

 • Faydanın Gerçekleştirilmesi

 • Bilgi Aktarımı

10 Gün (60 Saat) / 10:00-17:00

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait  2 adet dijital katılım sertifikaları verilecektir. İlk sertifika "Agile Ağırlıklı Proje Yönetimi Sertifika Programı" ikincisi ise "PMP Sertifikası Hazırlık Programı" adına olacaktır.

Agile Ağırlıklı Proje Yönetimi Sertifika Programı -60 Saat: Hizmetler
bottom of page