top of page
Modern Work Space
Ana Sayfa: Hoş Geldiniz

İstanbul Kurumsal Gelişim'e
Hoş Geldiniz!

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİNDE 23 YILLIK TECRÜBE

Çapa 1
İndirim Duyurusu
ONLINE PMP SERTİFİKASI HAZIRLIK PROGRAMI (35 SAAT) (6)
1.png
2.png
3.png

En Çok Tercih Edilen Eğitimlerimiz

Proje Yönetimi Sertifika Duyurusu
PMI® Onaylı - Proje Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı

Bu eğitim, Proje Yönetimi Metotlarının, bilgi alanları ve süreçlerin detaylı olarak irdelendiği bir eğitim programıdır.

Temel proje yönetim kavramları, öngörücü, çevik ve hibrit proje yönetimi yaklaşımları bu eğitim boyunca detaylı olarak ele alınır. 

Project Management Professional PMP Duyurusu
Agile Eğitimleri

Çevik Yaklaşım, Scrum, Çevik Liderlik, Product Owner, PMI-ACP Sertifikası, Disciplined Agile gibi eğitimlerimizin içeriğini inceleyebilirsiniz.

AGILE Proje Yönetimi Sertifika Programı
Proje Yönetimi Metodolojisi - Temel Eğitim

Proje yönetiminin her alanındaki tekniklerin öğretilmesini ve proje yöneticilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Katılımcılar eğitimin sonunda projelerin tüm aşamalarında (zaman, maliyet, kalite, kaynak, tedarik, risk, paydaş v.b.) yönetim için gerekli tekniklerin planlanma ve kontrol etme yöntemlerini öğrenmiş olacaklardır.

Ana Sayfa: Hizmetler
Proje Yönetimi Nedir?

Proje yönetimi, belirli bir hedefi veya sonucu elde etmek için planlanan, organize edilen, uygulanan ve izlenen süreçleri ve faaliyetleri içeren bir disiplindir. Bu süreçler, kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını, zaman çizelgelerinin takip edilmesini ve proje sonuçlarının hedeflenen kalite, bütçe ve kapsamda elde edilmesini amaçlar.

Proje yönetimi genellikle aşağıdaki ana adımları içerir:

 1. İhtiyaç Analizi: Proje yöneticisi, proje gereksinimlerini ve amaçlarını belirler. Bu aşamada proje kapsamı, hedefleri ve sınırlamaları netleştirilir.

 2. Planlama: Proje planı oluşturulur. Bu plan, iş paketleri, görevler, kaynaklar, zaman çizelgesi ve bütçe gibi detayları içerir. Planlama aşaması, proje yönetimi sürecinin temelini oluşturur.

 3. Kaynak Atama: Gerekli insan kaynakları, malzeme ve finansal kaynaklar tahsis edilir. Proje ekibi oluşturulur ve her bir üye için görevler atanır.

 4. İzleme ve Kontrol: Projenin ilerlemesi ve performansı düzenli olarak izlenir. Gelişmeler takip edilir, riskler değerlendirilir ve gerektiğinde düzeltici önlemler alınır.

 5. Yürütme: Proje planı uygulanır, görevler tamamlanır ve kaynaklar kullanılır. İşlerin proje hedeflerine uygun bir şekilde yürütülmesi sağlanır.

 6. Değerlendirme ve Raporlama: Proje sürecinin sonunda, sonuçlar değerlendirilir ve raporlar hazırlanır. Proje hedeflerine ne kadar yaklaşıldığı ve bütçe ile zaman çizelgesine uygunluğu değerlendiren bir son rapor sunulur.

 7. Kapanış: Proje tamamlandığında, tüm işler kontrol edilir, dokümantasyon düzenlenir ve proje kapanış raporu hazırlanır. Proje ekibi dağıtılır ve kaynaklar serbest bırakılır.

Proje yönetimi, birçok farklı endüstri ve sektörde kullanılan çok yönlü bir süreçtir. Başarılı bir proje yönetimi, hedeflenen sonuçların zamanında, bütçe içinde ve yüksek kalitede elde edilmesini sağlar. Proje yönetimi becerileri ve teknikleri, proje yöneticileri tarafından kullanılırken, aynı zamanda takım üyeleri ve paydaşlar arasında etkili iletişim ve işbirliği gerektirir.

Proje Yönetimi Teknikleri Nelerdir?

Proje yönetimi, farklı projelerde kullanılan çeşitli teknikleri içeren bir disiplindir. Bu teknikler, projelerin planlanması, yürütülmesi, izlenmesi ve tamamlanması aşamalarında yardımcı olur. İşte bazı yaygın proje yönetimi teknikleri:

 1. Gantt Şeması: Gantt şeması, proje görevlerini ve etkinliklerini bir zaman çizelgesinde görselleştiren bir tekniktir. Görevlerin başlangıç ve bitiş tarihleri, süreleri ve bağımlılıkları bu şemada gösterilir.

 2. İş Kırılım Yapıları (Work Breakdown Structure - WBS): WBS, projeyi daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırarak proje kapsamını daha iyi anlamayı ve yönetmeyi sağlayan bir tekniktir. Proje hiyerarşisini oluşturur.

 3. Proje Açıklaması ve Proje Hedefleri (Project Charter): Proje başlangıcında bir proje açıklaması ve hedefleri belirlemek, projenin amaçlarını ve kapsamını tanımlamada yardımcı olur.

 4. Risk Yönetimi: Risk yönetimi, potansiyel riskleri tanımlama, analiz etme ve bu risklere karşı stratejiler geliştirme sürecidir. Risk matrisleri ve risk analizi teknikleri sıkça kullanılır.

 5. Kaynak Yönetimi: Proje için gereken insan kaynaklarını (ekip üyeleri), malzeme, ekipman ve finansal kaynakları yönetmek için çeşitli teknikler kullanılır. Kaynak atama, takip ve tahsis önemlidir.

 6. Proje İletişimi: İletişim planları ve iletişim matrisleri, proje paydaşları arasında etkili iletişimi sağlamak için kullanılır.

 7. Değer Analizi: Değer analizi, projenin maliyetine ve değerine odaklanarak, kaynakların en etkili şekilde kullanılmasını sağlayan bir tekniktir.

 8. Kalite Yönetimi: Kalite standartları, kontrol listeleri ve kalite metrikleri kullanılarak projenin kalitesini yönetmek için çeşitli teknikler kullanılır.

 9. Proje Yönetimi Yazılımları: Proje yöneticileri, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için özel yazılım araçları ve platformlarını kullanabilirler. Bu yazılımlar, Gantt şemaları, kaynak takibi, iletişim yönetimi ve raporlama gibi işlevleri destekler.

 10. İş Süreçleri: Belirli iş süreçleri, projenin yönetilmesi için standardize edilmiş yöntemler sunar. Örneğin, Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI®) tarafından tanımlanan PMBOK-Guide® (Project Management Body of Knowledge) iş süreçleri, projelerin etkili bir şekilde yönetilmesine rehberlik eder.

Bu teknikler, proje yönetimi sürecinin farklı aşamalarında kullanılabilir ve proje yöneticilerine projelerini başarılı bir şekilde yönetme ve sonuçlandırma konusunda yardımcı olur. Hangi tekniklerin kullanılacağı, projenin özelliklerine, karmaşıklığına ve gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir.

Proje Yönetimi Bilgi Alanları Nelerdir?

Proje yönetimi, bir dizi bilgi alanını içerir ve bu bilgi alanları, projenin başarılı bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan temel konuları kapsar. Proje yönetimi bilgi alanları genellikle Project Management Institute (PMI®) tarafından geliştirilen Project Management Body of Knowledge (PMBOK-Guide®) adlı rehberde tanımlanmıştır. PMBOK-Guide®, projelerin yönetilmesi için en iyi uygulamaları içerir ve aşağıdaki bilgi alanlarını tanımlar:

 1. Proje Entegrasyon Yönetimi (Project Integration Management): Bu bilgi alanı, projenin tüm bileşenlerini birleştirme, proje planını oluşturma ve proje faaliyetlerini koordine etme süreçlerini içerir.

 2. Proje Kapsam Yönetimi (Project Scope Management): Kapsam yönetimi, projenin ne yapılacağını ve ne yapılmayacağını tanımlar, kapsamın kontrol edilmesi ve değişikliklerin yönetilmesi süreçlerini içerir.

 3. Proje Zaman Yönetimi (Project Time Management): Zaman yönetimi, proje zaman çizelgesini oluşturma, görevlerin sırasını belirleme ve zamanı izleme süreçlerini içerir.

 4. Proje Maliyet Yönetimi (Project Cost Management): Maliyet yönetimi, proje bütçesini oluşturma, maliyet tahminleri yapma ve maliyetleri izleme süreçlerini içerir.

 5. Proje Kalite Yönetimi (Project Quality Management): Kalite yönetimi, projenin kalite gereksinimlerini belirleme, kalite kontrolü ve kalite güvencesi süreçlerini içerir.

 6. Proje İnsan Kaynakları Yönetimi (Project Human Resource Management): İnsan kaynakları yönetimi, proje ekibini oluşturma, ekip üyelerini yönetme ve motivasyonu artırma süreçlerini içerir.

 7. Proje İletişim Yönetimi (Project Communication Management): İletişim yönetimi, proje iletişim planı oluşturma, paydaşlar arasında etkili iletişim kurma ve iletişimleri izleme süreçlerini içerir.

 8. Proje Risk Yönetimi (Project Risk Management): Risk yönetimi, projenin risklerini tanımlama, analiz etme, risklere karşı stratejiler geliştirme ve riskleri izleme süreçlerini içerir.

 9. Proje Tedarik Yönetimi (Project Procurement Management): Tedarik yönetimi, projede dış kaynakların kullanılması, tedarikçi seçimi ve sözleşme yönetimi süreçlerini içerir.

 10. Proje Paydaş Yönetimi (Project Stakeholder Management): Paydaşların yönetimi, projenin paydaşlarını tanımlama, paydaşlarla iletişim kurma ve paydaşları yönetme süreçlerini içerir.

Bu bilgi alanları, proje yöneticisinin projeyi planlaması, yürütmesi, izlemesi ve tamamlaması için gereken temel konuları kapsar. Proje yöneticileri, bu alanlardaki bilgi ve becerileri kullanarak projeyi başarılı bir şekilde yönetir ve projenin hedeflerine ulaşmasını sağlar.

Proje Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Proje yöneticisi, bir projenin planlanması, yürütülmesi ve tamamlanması sürecini yöneten kişidir. Proje yöneticisinin görevleri projenin başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak için oldukça çeşitlidir. İşte bir proje yöneticisinin temel görevleri:

 1. Proje Planlaması: Proje yöneticisi, proje hedeflerini ve kapsamını belirler, projenin tüm aşamalarını planlar ve bir proje planı oluşturur. Bu plan, görevlerin sıralamasını, zaman çizelgesini, bütçeyi ve kaynakları içerir.

 2. Kaynak Yönetimi: Proje yöneticisi, projenin başarısı için gerekli insan kaynaklarını, malzemeleri, ekipmanı ve finansal kaynakları tahsis eder ve yönetir. Ayrıca proje ekibini oluşturur, görevler atar ve performanslarını izler.

 3. İlerleme İzleme ve Kontrol: Proje yöneticisi, projenin ilerlemesini sürekli olarak izler ve kontrol eder. Görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlamak için düzeltici önlemler alır, riskleri değerlendirir ve gerekli değişiklikleri yapar.

 4. İletişim Yönetimi: Proje yöneticisi, proje ekibi üyeleri, paydaşlar ve diğer ilgili taraflar arasında etkili iletişimi sağlar. İlerleme raporları, toplantılar ve iletişim planları gibi araçları kullanır.

 5. Risk Yönetimi: Proje yöneticisi, projenin risklerini tanımlar, analiz eder ve yönetir. Risklerin azaltılması veya kaçınılması için stratejiler geliştirir ve gerektiğinde düzeltici önlemler alır.

 6. Değişiklik Yönetimi: Proje yöneticisi, projenin gereksinimlerinde veya hedeflerinde değişiklikler olduğunda bu değişiklikleri yönetir. Değişiklik isteklerini değerlendirir, etkilerini analiz eder ve onay süreçlerini yönetir.

 7. Proje Kapanışı: Proje tamamlandığında, proje yöneticisi tüm işlerin tamamlandığını doğrular, dokümantasyonu düzenler ve bir proje kapanış raporu hazırlar. Ayrıca proje ekibini dağıtır ve kaynakları serbest bırakır.

 8. İyileştirme Süreçleri: Proje yöneticisi, proje sonunda bir retrospektif yaparak, projenin nasıl daha iyi yönetilebileceği konusunda dersler çıkarır. Bu dersler gelecekteki projeler için iyileştirmeler yapmak için kullanılır.

Proje yöneticisi aynı zamanda liderlik becerilerine, iletişim yeteneklerine ve problem çözme kabiliyetine sahip olmalıdır. Proje ekibi üyeleri ve paydaşlarla iyi bir işbirliği yapmalı ve projenin hedeflerini, bütçeyi ve zaman çizelgesini başarıyla dengelemelidir. Başarılı bir proje yöneticisi, projeyi sonuca ulaştırmak için çeşitli kaynakları ve süreçleri koordine ederken sorumluluk alır ve riskleri yönetir.

Proje Yöneticisi Olmak için Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Proje yöneticisi olmak için belirli bir bölümü okuma zorunluluğu yoktur. Proje yönetimi, birçok farklı disiplinden gelen kişiler tarafından başarılı bir şekilde uygulanabilir. Ancak, belirli bir eğitim veya deneyim düzeyi, projeleri etkili bir şekilde yönetmek ve proje yöneticisi olarak iş bulmak için faydalı olabilir. İşte proje yöneticisi olmak için genellikle izlenen yollar:

 1. İşletme Yönetimi veya Yönetim Bilimleri: İşletme yönetimi veya yönetim bilimleri gibi lisans programları, proje yönetimi konusunda iyi bir temel sağlayabilir. Bu programlar, liderlik, organizasyon, finans ve iletişim gibi temel iş becerilerini geliştirmenize yardımcı olabilir.

 2. Mühendislik: Mühendislik alanında bir lisans derecesi almak, teknik projelerin yönetimi için gereken teknik bilgi ve becerileri kazanmanıza yardımcı olabilir. Özellikle inşaat, endüstri, yazılım veya çevre mühendisliği gibi alanlarda proje yöneticisi olmak istiyorsanız bu önemli olabilir.

 3. Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri: Bilgisayar bilimi veya bilgi teknolojileri alanında bir derece, yazılım geliştirme veya bilişim projeleri yönetimine odaklanmak isteyenler için uygundur.

 4. Proje Yönetimi Sertifikaları: Proje yönetimi alanında birçok sertifika programı bulunmaktadır. Özellikle PMI® tarafından sunulan Project Management Professional® (PMP®) sertifikası, proje yönetimi kariyerine başlamak veya ilerlemek için yaygın olarak kabul edilir.

 5. Deneyim: Proje yönetimi konusundaki en önemli faktörlerden biri deneyimdir. Proje yönetimi pozisyonlarında çalışarak veya staj yaparak pratiğe sahip olmak, becerilerinizi geliştirmenin ve proje yöneticisi olarak iş bulmanın önemli bir yoludur.

 6. Sürekli Eğitim: Proje yönetimi sürekli gelişen bir alandır. Yeni metotlar, araçlar ve teknikler sürekli olarak ortaya çıkar. Bu nedenle, proje yönetimi becerilerinizi güncel tutmak için sürekli eğitime ve sertifikalara yatırım yapmanız önemlidir.

Proje yöneticisi olmak istiyorsanız, öğrenim ve deneyim kombinasyonunu kullanarak ilgili becerilerinizi geliştirmelisiniz. Ayrıca, hangi sektörde veya endüstride çalışmayı planladığınıza bağlı olarak, ilgili teknik bilgilere veya sertifikalara da sahip olmanız gerekebilir.

Neden İstanbul Kurumsal Gelişim'i Tercih Etmelisiniz?

İstanbul Kurumsal Gelişim'in resmi web sitesi www.projeyonetimi.com adresidir. Bu da ne kadar eski bir kuruluş olduğumuzun ve bu sektördeki ilk olmamızın ispatıdır.

İstanbul Kurumsal Gelişim, 2000 yılında faaliyet hayatına başlamış ve Türkiye'ye Proje Yönetimi bilincinin oluşmasında ve yaygınlaşmasına en büyük faktörü oynamış kuruluştur.

2000 yılında başlayan eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine 2004 yılında Proje Yönetimi Sertifika Programını (80 saat) dahil etmiş ve bugün pek çok kurumda yapılan Proje Yönetimi Sertifika Programlarının ilkini gerçekleştirmiştir. İstanbul Kurumsal Gelişim'den zamanında eğitim alan pek çok katılımcı, daha sonra eğitmen olarak farklı kurumlarda benzer başlıklı eğitimi duyurmaktadır.

İstanbul Kurumsal Gelişim, 2004 yılında Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI®) tarafından eğitim kurumlarına verilen Registered Education Provider statüsünü Türkiye'de ilk alan firma olmuştur. 8 yıl boyunca da bu ünvandaki tek firma olma özelliğini korumuştur.

 

2020 yılında ise Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI®) tarafından verilen Authorized Training Partner (ATP) olma özelliğini karşılayan Türkiye'deki ilk firma olmuş ve uzun bir süre gerekli şartları sağlayabilen yegane firma olma özelliğini korumuştur. 

 

İstanbul Kurumsal Gelişim'in eğitmen kadrosu uzun yıllara dayanan farklı sektörlerde tecrübe ve bilgi birikimine sahip uzmanlardan oluşur. Alacağınız eğitimlerden sonra eğitmenlerimiz Çalıştaylar yoluyla bilgi aktarımına sürekli devam etmektedir. Bu çalıştaylara farklı firmalardan eğitim almış kişiler de katılmakta ve faydalanmaktadır. 

Teklif Al

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Twitter
 • Facebook
 • Siyah YouTube Simgesi

Teşekkür ederiz

Online Proje Yönetimi

Online PMP Hazırlık Eğitimi

PMP Sertifikasyon Eğitimi

bottom of page