top of page
Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları: Hizmetler
PMI® Onaylı - Proje Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı

 11 Haziran - 25 Temmuz / Hafta İçi Akşam Programı 

 29 Haziran - 21 Temmuz / Hafta Sonu Programı 

1. Eğitim Hakkında

İstanbul Kurumsal Gelişim, 22 Temmuz 2020 tarihi itibari ile Türkiye’de PMI® tarafından onaylanan İLK Yetkilendirilmiş Eğitim Ortağı (ATP - Authorized Training Partner®) eğitim kurumudur. Alacağınız bu eğitimle, PMP® sınavı giriş koşullarından “proje yönetimi alanında en az 35 saatlik eğitim almış olmak” koşulunu sağlayacak ve PMP® sınavı başvurunuz esnasında eğitim denetiminden muaf tutulacaksınız. Eğitim denetiminden muaf olmanız için aldığınız eğitimin “PMI® uyumlu” değil, “PMI® ONAYLI” olması gerekmektedir. PMI® onaylı olmayan bir eğitimin, başvuru esnasında denetime düşmesi ve kabul edilmemesi sorumluluğu size aittir. 

 

ATP® Onay Kodu: 2248

ATP® Onay Linki: https://www.credly.com/badges/f1ad5137-a91c-4b2e-be38-5c87dfcbad08

Bu eğitim, proje yönetimi metotlarının, bilgi alanlarının ve süreçlerinin detaylı olarak ele alındığı bir eğitim programıdır.

Temel proje yönetim kavramları, öngörücü, çevik ve hibrit proje yönetimi yaklaşımları bu eğitim boyunca detaylı olarak anlatılır. 

Eğitimin detayında, proje yönetimi bilgi alanları olan Entegrasyon Yönetimi, Kapsam Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kalite Yönetimi, Kaynak Yönetimi, İletişim Yönetimi, Risk Yönetimi, Tedarik Yönetimi, Paydaş Yönetimi detaylı olarak anlatılmaktadır.

Buna ek olarak, Çevik Manifesto doğrultusunda Scrum, Kanban, gibi çevik yaklaşımların uygulama yöntemleri ile başlıca teknikleri hakkında katılımcılar bilgi alacaklardır.

Katılımcılar edindikleri becerileri projeleri başlatma, planlama, yürütme, izleme-kontrol ve kapanış süreçlerinde kullanarak, örnekler uygulayarak sertifika eğitimini tamamlayacaklardır.

PMI® tarafından yetkilendirilmiş ve ATP® ünvanına sahip eğitmenlerimiz; 1 yıl içerisinde PMP® sınavına girecek olan katılımcılara pmi.org üzerinden özel bir alan açılması için gerekli sistem girişlerini yapacaklardır. Bu özel alanda, PMP® sınavı için PMI® tarafından hazırlanan dokümanlar, videolar ve sorular yer alacaktır. Katılımcılar, ilgili alana eğitmenlerimizin vereceği kod ile giriş yapacaklardır. Bu kodun geçerlilik süresi 1 yıldır.

2. Öğrenme Amaçları

Bu 35 saatlik online/sınıf eğitiminde katılımcılar, projelerini başarıyla yönetebilmek için aşağıdaki konu başlıklarını öğreneceklerdir:

 • Proje Yönetimi Çerçevesi

 • Proje Yönetimi Süreç Grupları

 • Proje Yönetimi Bilgi Alanları

 • Proje Yönetimi Süreçleri

 • Çevik Proje Yönetimi Yaklaşımları

 

Bilgi aktarımı, deneyimli danışmanların tecrübe aktarımı ile perçinlenecektir. 

3. Sertifika Hakkında

Katılımcılar eğitim sonunda %80 devam koşulunu sağlamaları durumunda iki tür belgeden birini alabilecekler:
1- Katılım Belgesi: Devam koşulunu sağlayan her katılımcı bu sertifikayı alabilecektir.
2- Başarı Sertifikası: %20 devamlılık puanı, %20 ara sınav puanı ve %60 final sınavı puanı ağırlıkları dikkate alınarak toplamda en az %70 oranında başarı sağlamak gerektirir.

Uluslararası geçerliliği olan ve dijital ortamda paylaşılacak olan sertifika, PMP® Sınavına girmek için gerekli olan 35 saatlik eğitimin 35 saatini karşılar.

Eğitimin CCRS Kodu: PM02040135

4. Soru Çözüm Çalıştayı

Hem saat, hem de içerik açısından PMP®sınavına giriş yeterliliği kazandıracak olan eğitim programımıza ek olarak, Gökrem TEKİR koordinatörlüğünde ÜCRETSİZ Soru Çözüm Çalıştayı gerçekleştirilecektir.

 

Eğitim programının tamamlanmasının ardından katılımcılar 4 akşam (toplam 12 saat) Gökrem TEKİR ile Zoom platformunda bir araya gelerek PMP® Sınavı soru çözümü ve  değerlendirmesi yapacaklardır.

Ayrıca, katılımcılara bireysel sınava hazırlık çalışmalarına yönelik online deneme setleri de tanımlanacaktır.

Eğitim kapsamında katılımcılarla paylaşılacak soru sayıları:

Online Konu Sonu Sınavları (200 soru)

Online Uzmanlık Geliştirme Sınavı (5 adet) (80 soru)
Online PMP Deneme Sınavı (4 adet) (720 soru)

5. Öğrenme Çıktıları

Katılımcıların öğrenmesi aşağıdaki yöntemlerle değerlendirilecektir.

Performansa Dayalı Aktiviteler: Katılımcılar değerlendirilmesi örnekler üzerinden karmaşık Kritik Yol Analizi ve Kazanılmış Değer Analizi gibi hesaplamaları yapabilme becerileri ile ölçülecektir.

Ara Sınav: Eğitimin ortasında bir ara sınav yapılacaktır.

Final Sınav: Eğitimin sonunda bir final sınavı yapılacaktır.

6. Kimler Katılabilir?

 • Proje Yöneticileri

 • Projelerde görev alan ekip üyeleri

 • Projeleri destekleyen yöneticiler

 • Üst Yönetim Üyeleri

 • Ürün sahipleri

 • Müşteri paydaşları

 • Proje tedarikçi 

 • Projeleri denetleyen kamu kuruluş yetkilileri

 • PMP® veya PMI-ACP® Sertifikasını hedefleyenler

7. İçerik

 • Tanışma

  • İstanbul Kurumsal Gelişim’in Tanıtımı

  • Sertifika Programı Tanıtımı

  • Neden Sertifika Programı ?

  • Neler Öğreneceğiz ?

 • Proje Yönetimine Girişi

  • Proje Nedir?

  • Proje Yönetimi Nedir?

  • Neden Proje Yönetimi?

  • Proje Yönetimi Başarı Kriterleri

 • Proje Yönetimi Süreç Grupları

  • Başlatma​

  • Planlama

  • Yürütme

  • İzleme-Kontrol

  • Kapanış

 • Proje Yönetim Bilgi Alanları

  • Proje Entegrasyon Yönetimi

  • Proje Kapsam Yönetimi

  • Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi

  • Proje Maliyet Yönetimi

  • Proje Kalite Yönetimi

  • Proje Kaynak Yönetimi

  • Proje İletişim Yönetimi

  • Proje Risk Yönetimi

  • Proje Tedarik Yönetimi

  • Proje Paydaş Yönetimi

 • Proje ve Geliştirme Yaşam Döngüleri

  • Öngörücü Yaşam Döngüleri

  • Tekrara Dayalı Yaşam Döngüleri

  • Kademeli Yaşam Döngüsü

  • Uyarlanabilir Yaşam Döngüsü

 

 • Çevik Proje Yönetimi Yaklaşımı Detayları

  • Çevik Manifesto ve Prensipleri

  • Çevik Yaklaşımda Yönetici olmak - Hizmetkar Lider kavramı

  • Çevik Yaklaşımların ortaya çıkışı

  • Çevik Yaklaşımda Roller (Ürün Sahibi, Scrum Master, Geliştirme Takımı)

  • Çevik Sürüm Planlama

  • Scrum Eserleri (Ürün İş Listesi, Sprint İş Listesi, Artırım)

  • Scrum Etkinlikleri (Sprint Planlama, Sprint Değerlendirme, Sprint Retrospektif, Günlük Scrum Toplantıları)

  • Kanban ile Proje Yönetimi

  • Kullanıcı Hikayesi ve İş Listesi oluşturma

  • Büyüklük belirleme (Poker Planlama)

 

 • Projelerde Organizasyon Yapıları

  • Proje Bazlı Organizasyon

  • Fonksiyonel Organizasyon

  • Matris Organizasyonlar

 

 • Proje Yönetim Ofisi

  • Proje Ofisinin Rolü Nedir?

  • Proje Ofisinin Tipleri Nelerdir?

 

 • Proje Paydaşları

  • Müşteri

  • Sponsor

  • Kaynak Yöneticisi

  • Proje Yönetim Ekibi

  • Proje Ekibi

  • Son Kullanıcı

 • Proje Yöneticisi

  • PMI® Yetkinlik Üçgeni

  • Proje Yöneticisinin Tanımı

  • Politikalar, Güç ve İşleri Yaptırabilmek

 • Proje Başlatma Süreçleri

  • Projeler Nasıl Ortaya Çıkar?

  • Proje Seçim Yöntemleri

  • Proje Başlatma Belgesi Geliştirme

  • Paydaş Belirleme

 • Planlama Süreç Grubu

  • Planlamaya Genel Bakış

  • Kapsam Yönetiminin Planlanması

  • Gereksinimlerin Toplanması

  • Kapsamın Tanımlanması

  • İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

  • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması

  • Aktivitelerin Tanımlanması

  • Aktivitelerin Sıralanması

  • Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

  • Süre Tahminleme Teknikleri

  • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi

  • Kritik Yol Analizi

  • Kaynak Optimizasyon Teknikleri

  • Maliyet Yönetiminin Planlanması

  • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi

  • Maliyet Tahminleme Teknikleri

  • Bütçenin Belirlenmesi

  • Kalite Yönetiminin Planlanması

  • Kaynak Yönetiminin Planlanması

  • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

  • İletişim Yönetiminin Planlanması

  • Risk Yönetiminin Planlanması

  • Risklerin Tanımlanması

  • Nitel Risk Analizi Gerçekleştirilmesi

  • Nicel Risk Analizinin Gerçekleştirilmesi

  • Risk Yanıtlarının Planlanması

  • Tedarik Yönetiminin Planlanması

  • Sözleşme Tipleri

  • Paydaş Katılımının Planlanması

  • Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

 •     Ara Sınav

 • Yürütme Süreçleri

  • Kalitenin Yönetilmesi

  • Kaynakların Sağlanması 

  • Takımın Geliştirilmesi

  • Takımın Yönetilmesi

  • İletişimin Yönetilmesi

  • Risk Yanıtlarının Uygulanması

  • Tedariklerin Yürütülmesi

  • Paydaş Katılımının Yönetilmesi

  • Proje Çalışmalarının  Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi

  • Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi

 • İzleme ve Kontrol Süreç Grubu

  • Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü

  • Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

  • Kapsamın Onaylanması

  • Kapsamın Kontrolü

  • Zaman Çizelgesinin Kontrolü

  • Maliyetlerin Kontrolü

  • Kazanılmış Değer Analizi

  • Performans Raporlama

  • Kalitenin Kontrolü

  • Kaynakların Kontrolü

  • İletişimin İzlenmesi

  • Risklerin İzlenmesi

  • Tedariklerin Kontrolü

  • Paydaş Katılımının İzlenmesi

 • Kapanış Süreç Grubu

  • Proje veya Fazın Kapanışı

 • Final Sınav

bottom of page