top of page

Çevik Yaklaşımlar
Sertifikasyon Programı

CCRS Code: AG04010128

 

Kurumların çevik dönüşüm yolculuklarında kritik bir sorumluluk üstlenen dönüşüm liderlerine ve bu dönüşümü hayata geçiren ekip üyelerine yönelik olarak hazırlanan bu eğitimde, belirsizliğin yüksek olduğu ve öngörülemeyen durumlara hızla uyum sağlamanın gerektiği bir iş ortamında, çeviklik kültürü, çevik liderlik, kurumsal çeviklik gibi kavramların nasıl yorumlanması gerektiği ve nasıl hayata geçirileceği irdelenecektir. Scrum, Kanban gibi farklı agile yaklaşımların arkasındaki temel felsefe ve değerlerin çeviklik kültürü ile olan ilişkisi teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılacaktır.

 

Bu programın sonunda katılımcılar çevik yaklaşımlarla ürün/proje planlamayı, erken ve sürekli değer üretimi için gerekli olan inovasyon kültürünün bileşenlerini ve böyle bir kültürü hayata geçirebilmek için uygulanabilecek çevik yaklaşımların temel prensip ve kurallarını teorik ve uygulamalı olarak öğrenmiş olacaklardır.

Kimler katılmalı?

Agile dönüşüme liderlik yapan yöneticiler, çevik yaklaşımlarla ürün geliştiren ekip üyeleri, Scrum sertifikasyonlarını almayı hedefleyen çalışanlar.

Edinimler

Bu programın sonunda katılımcılar çevik yaklaşımlarla ürün/proje planlamayı, erken ve sürekli değer üretimi için gerekli olan inovasyon kültürünün bileşenlerini ve böyle bir kültürü hayata geçirebilmek için uygulanabilecek çevik yaklaşımların temel prensip ve kurallarını teorik ve uygulamalı olarak öğrenmiş olacaklardır.

İçerik

Farklı ortamlarda liderlik ve ekip yönetimi

Belirsizlik, planlama ve inovasyon ilişkisi

Cynefin Model

Stacey Matrisi

Çevik bir dönüşüme kavramsal bakış

Ampirik Süreç Kontrolü (Gözlem, Adaptasyon, Şeffaflık)

Çeviklik için gerekli olan kültürel boyutlar

Çevikliğin kökleri (Toyota Üretim Sistemi)

 

 • Kanban yaklaşımı ve temel prensipleri

 

Temel “Lean” kavramları ve “Lean Thinking”

Değer, Değer Akışı, Akış, Çekme, Mükemmellik

Kendi kendine organize olan, çapraz fonksiyonlu takımlar

 

 • Takım oluşturma aşamaları

 • Yüksek performanslı takımlar

 • Takım motivasyonu

Çevik Liderlik 

Çevik yaklaşımların ortaya çıkışı

Agile Manifesto ve Agile prensipler

Temel Agile Kavramlar

Scrum Çerçevesi, Teorisi, Prensipleri, Değerleri

Scrum’da roller (product owner, scrum master, developers)

Scrum Eserleri (product backlog, sprint backlog, increment)

 

 • Scrum Etkinlikleri (Sprint Planlama, Sprint Değerlendirme, Sprint Retrospektif, Günlük Scrum Toplantıları)

 

Kullanıcı hikayesi ve backlog oluşturma

Büyüklük belirleme (Poker Planning)

Değer bazlı önceliklendirme

Bitti tanımı

Backlog detaylandırma

Sprint içinde ürün geliştirme

Scrum’da hız (Velocity) ve Öngörü

Retrospektif teknikleri

Sürümü yapılabilir ürün artımı

Uygulama: Agile ürün planlama  

 • Hedef müşterilerin ve karşılanmamış ihtiyaçların belirlenmesi

 • Değer önerisi ve ürün vizyonu belirleme

 • Ürün vizyonunun içselleştirilmesi

 

Personaların belirlenmesi

 

 • Empati haritası

 • Paydaşlarla ilişkiler

 • Kullanıcı hikayesi haritalandırma

 • Ürün yol haritası (Product Roadmap)

 • Ürün özellik listesi (Product Backlog)

 • Değer Bazlı Önceliklendirme

4 Gün (28 Saat) / 09:30-17:30

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait dijital katılım sertifikaları verilecektir. 

Eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page