top of page

Bilişim Teknolojilerinde (IT/IS) Proje Yönetimi

CCRS Kodu: PM01020621

Günümüzde teknoloji, geçmişte hiç olmadığı kadar firmaların önüne fırsatlar çıkarmaktadır. Böyle bir ortamda firmalardaki Bilişim Teknolojileri tabanlı proje yöneten ve yürüten kişilerin etkinliği, deneyimi ve yönetim becerileri sayesinde global rekabet ortamında firmaları avantajlı hale getirmesi mümkündür.

 

IT'de Proje Yönetimi eğitimi adı altında duyurduğumuz bu eğitimde IT'den sorumlu proje yöneticilerine öncelikli olarak takım üyeleriyle birlikte uygulayabilecekleri bir metot sunmayı hedeflemekteyiz. Bu metot çerçevesinde IT projelerinde hedef ve kapsamın belirlenmesi, proje yönetimi uygulamalarına kurumsal kimlik kazandırma (Proje Ofisleri), kaynak, zaman, risk, değişiklik yönetimiyle ilgili bilgiler bütünleşik bir metot içinde katılımcılara sunulacaktır.

 

Metodolojik bilgilere ek olarak, bir proje yöneticisine gerekli olacak insan ilişkileriyle ilgili bilgiler de detaylı olarak ele alınacaktır. Bu çerçevede iletişim, çatışma, stres, motivasyon, liderlik gibi konular da uygulamalı örneklerle anlatılacaktır.

İçerik

 • Bilişim Teknolojileri Projelerinin Doğası

 • Neden Firmalar BT Yatırımı Yapar?

 • BT Proje Yaklaşımları

 • BT Projelerinde Başarı Faktörleri

 • Proje Nedir?

 • Proje Yönetimi Nedir?

 • Proje Yaşam Döngüsü Yaklaşımları

 • Proje Yönetiminin İnsan Tarafı

 • Organizasyonel Yapılanma

 • Başarılı Proje Yöneticisinin Özellikleri

 • Yönetmemiz Gereken Farklılıklarımız

 • Proje Seçim Metotları

 • Ağırlıklı Puanlama Modeli

 

 

 • Entegrasyon Yönetimi

 • Kapsam Yönetimi

 • Zaman Çizelgesi Yönetimi

 • Maliyet Yönetimi

 • Kalite Yönetimi

 • Kaynak Yönetimi

 • İletişim Yönetimi

 • Risk Yönetimi

 • Tedarik Yönetimi

 • Paydaş Yönetimi

 

 • Başlangıç Süreçleri

 • Planlama Süreçleri

 • Yürütme Süreçleri

 • İzleme ve Kontrol Süreçleri

 • Kapanış Süreçleri

 

Kimler Katılmalı

IT sektöründe çalışan projeleri paydaşları, IT Proje Yönetimi konusunda bilgi edinmek isteyenler, ve profesyonel anlamda IT Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler için kurs uygundur.

 

Edinimler

 • IT Proje Yönetimi ilke ve tekniklerinin, katılımcıların yürütmekte oldukları IT projelerine uyarlanışı

 • Kullanışlı, çok yönlü ve pratik proje planlarının geliştirilmesi, görev analizleri, kritik yol analizi, efor ve maliyet tahminleri değişim kontrol prosedürleri, IT projesi durum kontrolü, iletişimler ve dokümantasyon

 • Politik ya da gerçekçi olmayan anlık çözümler yerine "problem çözme"nin IT Proje Yönetimi süreçlerine entegrasyonu

 • IT projesinin teknik ve teknik olmayan risklerini ve gerçekleşme olasılıklarını değerlendirebilme

 • IT projelerinin gecikme sebeplerini tanımlayabilme

 • Minimum eforla, yeterli detayda proje gerçekleşme verilerini toplama, bunları IT projesi kontrolünde ve gelecek tahminlerde kullanma

 • IT Proje Yönetimi araçlarının etkin kullanımına ilişkin prensipler

3 Gün (21 Saat) / Saat: 09:30-17:30

SADECE KURUMA ÖZEL (IN HOUSE) OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.

Bu eğitime tam katılım gösterenlere, PMI® akreditasyonuna sahip İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait katılım sertifikaları verilecektir.

3 Gün

Eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page