top of page
Bilişim Teknolojilerinde Proje Yönetimi

3 Gün

IT'de Proje Yönetimi eğitimi adı altında duyurduğumuz bu eğitimde IT'den sorumlu proje yöneticilerine öncelikli olarak takım üyeleriyle birlikte uygulayabilecekleri bir metot sunmayı hedeflemekteyiz. Bu metot çerçevesinde IT projelerinde hedef ve kapsamın belirlenmesi, proje yönetimi uygulamalarına kurumsal kimlik kazandırma (Proje Ofisleri), kaynak, zaman, risk, değişiklik yönetimiyle ilgili bilgiler bütünleşik bir metot içinde katılımcılara sunulacaktır.

 

Metodolojik bilgilere ek olarak, bir proje yöneticisine gerekli olacak insan ilişkileriyle ilgili bilgiler de detaylı olarak ele alınacaktır. Bu çerçevede iletişim, çatışma, stres, motivasyon, liderlik gibi konular da uygulamalı örneklerle anlatılacaktır.

Proje Yönetiminin Çevik (Agile) Yaklaşım Odaklı Güncellenmesi

2 gün

Günümüzde, birçok projeyi verimli bir şekilde yönetebilmek için, çevik (agile) yaklaşımlarından birisini tamamen veya kısmen kullanmak gerekir. Bu kursun amacı, geleneksel proje yönetimi bilgisi olan kişilere, çevik (agile) yaklaşımları mevcut bilgileriyle kıyaslayarak aktarmaktır.

Yöneticiler İçin Proje Yönetimi Süreci

2 gün

Kurumda "Yönetici" sıfatıyla görev alan kişilerin tüm standart proje süreçlerini anlamaları ve bu süreçlerdeki rol ve sorumluluklarını öğrenmeleri, proje yönetim ekiplerine karşı sergilemeleri gereken yaklaşımı görmeleri bu eğitimin temel amacıdır.

Microsoft Project Server - Altyapısı ve Kurulum

2 gün

Kurumsal proje yönetiminin başarıyla yapılabilmesi, Project Server sisteminin çok iyi yönetilmesini gerektirir. Project Server diğer sistemlerle entegre olarak çalışan karmaşık bir sistemdir. Bu sistemin tüm elemanlarının doğru konfigüre edilmesi ve yönetilmesi hayati bir önem taşır.

 

Project Server’ın kuruluşu ile başlayan eğitimde Project Server dışındaki SQL Server, Internet Information server ve Sharepoint Portal gibi yardımcı sistemlerle ilgili de ipuçlarını aktarılır.

Microsoft Project Server - Sistem Yönetimi

2 gün

Kurumsal proje yönetiminin başarıyla yapılabilmesi, Project Server sisteminin çok iyi yönetilmesini gerektirir. Bu eğitimde Project Server sistemini yönetecekler kişilere sistemi planlamak, kurmak ve yönetmek için ihtiyaç duyacakları teknik bilgiler verilir. Ayrıca yapılan uygulamalarla bu bilgilerin pekişmesi sağlanır.

Proje Takım Üyeleri için Microsoft Project Server

2 gün

İyi bir iletişim altyapısı, projeleri başarıya taşıyan en önemli faktördür. Proje Yöneticileri yaptıkları proje planlarındaki ilerlemeleri ne kadar sık güncellemelerle takip edilebilirlerse, proje sürecine o oranda müdahale etme şansı bulabileceklerdir. Güncellemelerin sıklığı ise proje üyelerinin tamamladıkları işleri anında Proje Yöneticilerine iletebilmeleriyle mümkündür.

Eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page