top of page

İnşaat Sektörüne Özel Proje Yönetimi Eğitimi

14 Saat (2 gün)

İnşaat Sektörüne Özel Proje Yönetimi Eğitimi: Hizmetler

CCRS Code: PM01060114

İnşaat sektöründeki proje yöneticilerinin ve yönetici adaylarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Katılımcılar eğitimin sonunda inşaat projelerinin tüm aşamalarında (zaman, maliyet, kalite, insan kaynağı, müşteri memnuniyeti, risk, iletişim, paydaş, kapsam vb.) yönetim için gerekli tekniklerin planlanma ve kontrol etme yöntemlerini öğrenmiş olacaklardır.

Şantiye uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözümleri baz alınarak hazırlanan bu eğitim programında; proje yönetiminin temel süreçlerinin ve uygulamalarının inşaat projelerine yönelik öğretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimde PMI® (Project Management Institute®) standartları temel alınacaktır.

Öğrenme Amaçları
Bu 14 saatlik eğitimde katılımcılar, projelerini başarıyla yönetebilmek için aşağıdaki konu başlıklarını öğreneceklerdir:

 • Proje Yönetimi Terminolojisi

 • Proje Yönetimi Metodolojisi

 • Proje Yönetimi Bilgi Alanları

 • Proje Yönetimi Süreç Grupları

 • Proje Yöneticisi ve Etik Kurallar

 • Risk Yönetimi

 • Kalite Yönetimi

 • İletişim Yönetimi

 • Kapsam Yönetimi

 • Şantiye Organizasyonu

 • Taşeron (Alt Yüklenici) Yönetimi

 • Maliyet Yönetimi

 • İnşaat Projelerinde Planlama (Zaman Yönetimi)

 • Teklif Yönetimi

 • Sözleşme Yönetimi

 • Satın Alma Yönetimi (Tedarikçi Yönetimi)

Kimler Katılmalı?

İnşaat sektöründen proje paydaşları ve profesyonel anlamda proje yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler için bu kurs uygundur.

Edinimler

 • Proje Yönetim Metodolojisinin şantiye yönetiminde uygulanması, karşılaşılan zorluklara ilişkin çözüm önerileri

 • Proje Yönetimi ilke ve tekniklerinin, katılımcıların yürütmekte oldukları projelere uyarlanışı

 • Belirlenen vizyona göre doğru stratejiyi tanımlayabilme ve eylem planına aktarabilme

 • “Proje Kapsam Bildiriminin oluşturulması

 • “Paydaş Katılım Planının oluşturulması

 • Proje Yönetimi araçlarının etkin kullanımına ilişkin prensipler

 • Politik ya da gerçekçi olmayan anlık çözümler yerine "problem çözme"nin Proje Yönetimi süreçlerine entegrasyonu

 • Projenin risklerini tanımlamak, değerlendirmek ve önlem alma yöntemleri

 • Projelerin gecikme sebeplerini tanımlayabilme

İçerik

Tanışma

 • İstanbul Kurumsal Gelişim’in Tanıtımı

 • Neler Öğreneceğiz?

 

Proje Yönetimine Girişi

 • Proje Nedir?

 • Proje Yönetimi Nedir?

 • Neden Proje Yönetimi?

 • Proje Yönetimi Başarı Kriterleri

 • Proje Yönetimi Terminolojisi

 

Proje Yönetim Bilgi Alanları

 • Proje Entegrasyon Yönetimi

 • Proje Kapsam Yönetimi

 • Proje Zaman Yönetimi

 • Proje Maliyet Yönetimi

 • Proje Kalite Yönetimi

 • Proje İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Proje İletişim Yönetimi

 • Proje Risk Yönetimi

 • Proje Tedarik Yönetimi

 • Proje Paydaş Yönetimi

  

Proje Paydaşları

 • Müşteri

 • Sponsor

 • Kaynak Yöneticisi

 • Proje Yönetim Ekibi

 • Proje Ekibi

 

Proje Yöneticisi ve Etik Kurallar

 • PMI® Yetkinlik Üçgeni

 • Proje Yöneticisinin Görevleri ve Öncelikleri

 • Etik Kurallar

 

Proje Başlatma Süreçleri

 • Projeler Nasıl Ortaya Çıkar?

 • Proje Seçim Yöntemleri

 • Proje Başlatma Belgesi Geliştirme

 • Paydaş Belirleme


Şantiye Organizasyonu - Baş Ağrıtmayacak Bir Şantiye Organizasyonunu Nasıl Kurarsınız?

 • Doğru Bir Organizasyonda Bulunması Gereken Temel Unsurlar

 • Motivasyonun organizasyona Etkisi

 • Organizasyon Şeması - Görev Tarifleri

 • Çalışanlar, İş ve İşlevler Arasındaki Koordinasyon

 • Şantiyede Zaman Yönetimi

 • Şantiye Toplantıları

 • Dokümantasyon Yönetimi

 • Hedef Yönetimi

 • Şantiye Kültürü Nasıl Oluşur?

 • Proje Müdürünün Yönetim Şekli Nasıl Olmalıdır?

 

Taşeron (Alt Yüklenici Yönetimi) - Doğru Bir Taşeron (Altyüklenici) Yönetimi İle Verimliliği Nasıl Arttırabilirsiniz?

 • Taşeron Yönetiminde Hangi Noktalarda Sorunlar Yaşanıyor - Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

 • Taşeron Yönetiminde Öncelikle Dikkat Edilecek Hususlar

 • Taşeron İlişki Yönetimi

 • Taşeron Kaynak Yönetimi (İnsan, Malzeme, Ekipman)

 • Taşeron Fiyat Artış Taleplerinin Yönetimi

 • Taşeron Hatalarının Yönetimi

 • Sözleşmesel Yükümlülüklerin Yönetimi

 • Hakediş ve Ödemeler

 • Taşeron İkna Yöntemleri

 

İnşaat Projelerinde Maliyet Kontrolü - Maliyet Kontrolü Kontrolden Çıkmadan Neler Yapılabilir?

 • Maliyeti Arttıracak Noktalar ve Önlemleri

 • Taşeron Tedarik Programı

 • Taşeronlardan Teklif İstenmesi ve Değerlendirilmesi

 • Metrajlar - Fiyat Analizleri - Teknik Şartname

 • Malzeme Temini ve Satın Alma

 • Ekipmanlar

 • Verimsiz Çalışma ve Maliyet Kontrolü

 • Zaman Çizelgesi ve Maliyet Yönetimi

 • Raporlama ve Maliyet Kontrolü

 • İş Sonunu Öngören Fiili + Bakiye Projeksiyon Raporlamaları

 • Fiyat ve Miktar Sapmaları

 

İnşaat Projelerinde Planlama - İnşaat Projelerinde Doğru Bir Planlama ile Verimlilik Nasıl Artar?

 • Bir İnşaat Projesinde Planlamayı Neler Mahveder - Çözüm Önerileri

 • Planlamanın Yönetim Aracı Olarak Kullanılması

 • Planlama ve Sözleşme Yönetimi

 • Planlama ve Dizayn Yönetimi

 • Kaynak Yönetimi ve Kaynak Optimizasyonu

 • Olası Senaryoların Analizi

 • Zaman Çizelgesinin Tüm Çalışanlar Tarafından İçselleştirilmesi

 • Sapmaların Analizi

 • Kullanılan Malzemenin Analizi

 • Aktivite İş Analizi Seçimi ve İş Bölümleme Yapısı Oluşturma

 • Aktivite Sürelerinin Tespiti

 • Aktiviteler Arasındaki İlişkilendirme

 • Zaman Çizelgesinin Güncellenmesi ve Revizyonlar

 

İnşaat İşlerinde Teklif Çalışmaları ve İş İhale Edilirken Dikkat Edilecek Hususlar

 • Taşeron Tedarik Programı

 • Teklif İsteme Hazırlığı

 • İhale Dosyası Neleri İçerir?

 • Teklif İsteme ve Değerlendirme

 • İdari Sözleşme - Taşeron Sözleşmesi

 • Zaman Çizelgesi - Taşeron Sözleşmesi

 • Malzeme Temini

 • Teklif Verilmeden Önce Göz Önünde Bulundurulması Gereken Konular

 • Metrajlar - Fiyat Analizleri - Teknik Şartname

 • Ödemeler

 

Doğru Bir Sözleşme Yönetimi ve Zamanında Yapılacak Hak Talepleri İle Karlılığınızı Nasıl Arttırırsınız?

 • Sözleşmenin SWOT Analizi

 • Bir İnşaat Projesine Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler

 • İnşaat Projelerinde Beklenmeyen Riskler ve Alınması Gereken Önlemler

 • Projelerde Uyuşmazlıklar ve Çelişkiler Hangi Nedenlerden Ortaya Çıkar?

 • Sözleşme İçeriğinden Kaynaklanan Riskler

 • İnşaat Projelerinde Karşılaşılan Riskler

 • Hak Bildirim ve Taleplerinin Yapılması (Claimler)

 • İhtilafların Yönetimi

 • Uluslararası Tahkim

 • İnşaatçıları İlgilendiren Yasalar Yönetmelikler Şartnameler

 • Şantiye Çalışanlarının Sözleşme Yönetimi Konularına Hazırlıklı Olması için Yapılması Gerekenler

 • Yer Teslimlerinde ve Altyapı Deplasmanlarında Yaşanan Sorunlar

 • Avans Ödemesindeki Gecikmeler

 • Proje Teslimindeki Gecikmeler

 • İdari Sorunlar - Onaylardaki Gecikmeler

 • İşin Yapımına Yönelik Teknik Sorunlar

 • Sözleşme Yönetimine Yönelik Diğer Konular

 

Satın Alma Maliyetlerinizi Nasıl Düşürebilirsiniz? – Malzeme Zaiyatı Nasıl Kontrol Altına Alınır?

 • Satın Alma ve Satın Alma Yönetimi Nedir?

 • Satın Alma Teklif Çalışmalarında Dikkate Alınması Gereken Hususlar

 • Malzemenin Sipariş Edilmesi

 • Genç Satın Alma Çalışanlarına Öneriler

 • Tedarikçileri Sınıflandırma Sistemleri

 • Satın Alma Sürecinin İncelenmesi

 • Lojistik ve Lojistik Yönetimi

 • Firmaların Lojistik Operasyonlarda Karşılaştığı Zorluklar

 • Tedarikçilerin Seçilmesi ve Değerlendirme Kriterleri

 • Malzeme Zaiyatı Nasıl Kontrol Altına Alınır?

2 Gün (14 Saat) / 09:30-17:30

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait katılım sertifikaları verilecektir.

Eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page