top of page

İş Hayatında Dramadan Çıkış

Süre:12 saat. (2gün)

Eğitimin Tanıtımı:

✓ İş yerinizde dedikodu ve dramalar verimliliğin önüne mi geçiyor?
✓ İnsanların dertlerinden iş yapamaz hale geldiğiniz oluyor mu?
✓ Karlılık / uyum beklentiniz, kurum içi kavgalara kurban mı gidiyor?
✓ Departman içi ya da departmanlar arası çekişmelerden yoruldunuz mu?
✓ Kurumunuz içinde çalışanlarınızın değişimi kabul etmesi çok zor mu oluyor?

✓ Demokratik bir çalışma ortamı yaratmakta güçlük mü çekiyorsunuz?

✓ İletişim körlüğü kurumunuzun kültürü haline mi geliyor?
✓ Daha güçlü ve inisiyatif alabilen çalışma arkadaşları ile mi yola devam etmeyi tercih ediyorsunuz?

 

Birçok kurumun yönetici ve çalışanları bu soruların birden fazlasına evet cevabını veriyor.

Bu eğitimle katılımcılar, kurum içi yaşanılan sıkıntıları derinlemesine inceleyerek farkında olmadan kendilerinin üstlendikleri rolleri belirliyor ve o rollerden çıkış yollarını uygulamalı olarak deneyimliyorlar.

Eğitimin Kazanımları:

 

Kurumunuzda bu eğitimle birlikte yönetici ve çalışanlar:

 • ✓  İşbirlikçi bir kültür oluşurabilecek;

 • ✓  Çalışma arkadaşları birbirlerini yok saymadan, ezmeden fikirlerini tartışabilecek;

 • ✓  Kurum içi dedikoduların, çekişmelerin ve dramaların azalması performans ve karlılık üzerinde

  olumlu etki oluşturabilecek;

 • ✓  Suçlama, şikayet etme, savunmaya geçme ve haklı olma savaşlarının azalması iletişim

  becerilerini artırabilecek ve gereksiz zaman kaybının önüne geçilebilecek;

 • ✓  Çalışanlar güçlerinin farkına vararak daha çok insiyatif alabilen ve kendi sorunlarını çözebilen

  kişiler haline gelebilecek.

 

Eğitim Süresi:

 • Online

  ❖ 4 gün - 3 saat / gün

 • ❖ 3 gün -4 saat / gün

  Yüz yüze

  ❖ 2 gün - 6 saat / gün

   

Katılımcı Sayısı:

En fazla: 15 kişi

Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları: Hizmetler
bottom of page