top of page

Project Planning, Executing and Controlling with Microsoft Project Professional 2019

12 Hours (2 days)

CCRS Kodu: MS01010012

 

Microsoft Project'in Proje Yönetimine Katkıları

Microsoft Project bir proje yöneticisine mevcut kaynaklarını hızlı biçimde planlama, güvenilir biçimde kontrol edebilme ve kolayca anlaşılır biçimde analiz edebilme imkanı sunmaktadır. Ek olarak, MS Project şirket içinde çoklu proje uygulamalarından dolayı oluşan çatışma ortamlarını en aza indirgeme imkanı sunacaktır.

Öğrenme Hedefleri

12 saat sürecek olan eğitimde, katılımcılar Microsoft Project programını kullanmayı öğreneceklerdir. Projelerini daha verimli bir şekilde yönetebilmeleri ve yönettikleri projelerin amaçlarına ulaşmaları konusundaki başarının artması hedeflenmektedir.

 

Öğrenme Çıktıları

Katılımcıların öğrendikleri bilgiler, performans odaklı aktivitelerle, şu şekilde değerlendirilecektir:

Workshop şeklinde yürütülecek olan bu kursta, katılımcılara verilecek olan vaka analizleri kullanılarak, katılımcıların Microsoft Project programını kullanma yetkinlikleri değerlendirilecektir. Vaka analizleri projelerin planlama, yürütme, ve izleme ve kontrol aşamalarını kapsar.
 

*Laptop ile katılım gerekmektedir.

Kimler Katılmalı?

 • Eğitim katılımcılarının ofis uygulamalarına hakim olmaları gerekmektedir.

 • Proje yönetimi metodolojisi hakkında genel bilgiye sahip olmaları faydalıdır.

Edinimler

 • MS Project ile plan hazırlama

 • Kapsam yönetimi

 • Zaman yönetimi

 • Kaynak iş yüklerinin yönetilmesi

 • Proje maliyetlerinin yönetimi

 • Raporlama

 • MS Project uygulamasını özelleştirme

İçerik

Proje Yönetimi ve Süreçleri

 • Proje Nedir? Proje Yönetimi Nedir?

 • Proje Yönetimi Süreçleri

 • Proje Süreçleri ile MS Project ilişkisi

 

Proje Yönetiminde Kapsam Bildirimi

 • Proje Kapsam Bildirimi Oluşturma

 • Proje Kapsam Bildirmi’nin İşletmelere ve Çalışanlara Faydaları

 • Örnek Projede Kapsam Bildirimi

 

Microsoft Project’in Tanıtımı

 • Veri Girişi ve Veri İzleme Yöntemleri

 • Görüntü – Tablo – Filtre Özellikleri

 • Takvimleri Tanımlama

 

Planlamaya Başlama ve WBS Mantığı

 • Örnek Projede Aktivitelerin MS Project’e Girilmesi

 • İş Kırılım Yapısı Oluşturma

 

Aktiviteler Arası Bağlantılar

 • Bağlantı Seçeneklerini Tanımlama

 • Öteleme ve Önde Gitme Zamanı Nedir? Nasıl Kullanılır?

 • Örnek Projede Bağlantıların Kurulması ve Projeye Genel Bakış

 

Zaman ve Maliyet Tahminleme

 • Tahminleme Tekniklerinin İncelenmesi

 • Kaynakların ve Tahminlerin Görevlere Atanması

 • Atamaların MS Project’e Girilmesi

 • Atamaların Ardından Proje Analizi

 

Proje Analizi I

 • Projelerin Genel Olarak Süre, Maliyet ve Efor Verilerinin İncelenmesi

 • Aktivite Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi

 • Kaynak Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi

 

KritikYol (CPM) ve PERT Teknikleri

 • Kritik Yol’un Tanımlanması ve Projedeki Önemi

 • Örnek Projede Kritik Yol’un İncelenmesi

 • Toplam Bolluk ve Serbest Bolluk Kavramlarının Önemi

 • Kritik Yol’a Göre Efor – Maliyet – Program Bilgilerinin Yorumlanması

 

Projelerde "Fazla Yüklenme" Problemleri

 • Kaynaklara Ait Efor – Maliyet Bilgilerinin İzlenmesi

 • MS Project’te Kaynaklara Fazla Mesai Atama

 • İş Günü Saatlerini Değiştirme ve Seviyelendirme

 • Proje Süresini Kısaltma – Uzatma Yöntemleri

 

Proje Analizi II

 • MS Project’teki verileri Excel’e Grafiksel Aktarma

 • Planın Son Haliyle Proje Kapsam Bildirimi’nin Karşılaştırılması

 

Proje Kontrolü

 • Temel Plan (Baseline)

 • Gerçekleşme Verilerinin MS Project’e Girilmesi

 • Sapmaların İzlenmesi ve Yorumlanması

 • MS Project’teki Standart Rapor Formatları

 • MS Project’te İhtiyaca Göre Rapor Yaratma

 

MS Project’in İleri Düzey Kullanımı

 • Periyodik Olayların MS Project’e Girilmesi

 • Görüntü – Tablo – Filtre Yaratma

 • Menubar’i Değiştirme

 • Formlar Yaratma

 • Gantt Chart’ta Kolay Veri İzleme Yöntemleri

 • Alternatif Projelerin Maliyet ve Süre Açısından Karşılaştırılması

 

Çoklu Proje Ortamında Çalışma

 • Kaynak Havuzu Yapısı

 • Kaynakların, Dosyalar Arası Paylaştırılması

 • Master Plan Oluşturma ve Takibi

2 Gün (12 Saat) / 09:30-17:30

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait katılım sertifikaları verilecektir.

Eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page