top of page
Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları: Hizmetler

Fundamental Project Management

14 Hours (2 days)

CCRS Code: PM01010614

 

Proje yönetiminin her alanındaki tekniklerin öğretilmesini ve proje yöneticilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Katılımcılar eğitimin sonunda projelerin tüm aşamalarında (zaman, maliyet, kalite, insan kaynağı, müşteri memnuniyeti, risk, v.b.) yönetim için gerekli tekniklerin planlanma ve kontrol etme yöntemlerini öğrenmiş olacaklardır.

 

Metodoloji ve uygulama ağırlıklı bu eğitim programında; proje yönetiminin temel uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimde PMI® (Project Management Institute®) standartları temel alınacaktır.

 

 

Öğrenme Amaçları

Bu 14 saatlik eğitimde katılımcılar, projelerini başarıyla yönetebilmek için aşağıdaki konu başlıklarını öğreneceklerdir:

 • Proje Yönetimi Terminolojisi

 • Proje Yönetimi Metodolojisi

 • Proje Yönetimi Prensipleri

 • Proje Yönetimi Performans Alanları


Öğrenme Çıktıları

 • Proje yönetimi disiplinine ait temel unsurların farkına varma, görev aldığı projelerle ilişkilendirme

 • Proje yöneticisinin rolü ve etki alanlarını anlama, kişisel gelişim alanlarını belirleme

 • Proje hedefleri doğrultusunda uygun proje yönetimi süreçlerini, araç ve tekniklerini seçerek  kullanma ve değerlendirme

 • Proje entegrasyon alanlarını belirleme ve uygulama

 • Paydaşların proje yönetimine katılımını sağlamaya yönelik eylemleri belirleme ve uygulama

Kimler katılmalı?

Her sektörden proje paydaşları, proje yönetimi konusunda bilgi edinmek isteyenler ve profesyonel anlamda proje yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler için bu kurs uygundur. 

Kazanımlar

 • Proje Yönetimi ilke ve tekniklerinin, katılımcıların yürütmekte oldukları projelere uyarlanması

 • Belirlenen vizyona göre doğru stratejiyi tanımlayabilme ve eylem planına aktarabilme

 • Kapsam belirleme, zaman çizelgeleme, bütçe oluşturma, değişim yönetimi, proje takibi, iletişim yöntemleri ve dokümantasyon yöntemleri

 • Projenin risklerini tanımlamak, değerlendirmek ve önlem alma yöntemleri

 • Projelerin gecikme sebeplerini tanımlayabilme

 • Proje Yönetimi araçlarının etkin kullanımına ilişkin prensipler

İçerik 

Tanışma

 • Tanışma

 • İstanbul Kurumsal Gelişim’in Tanıtımı

 • Neler Öğreneceğiz ?

 

Proje Yönetimine Girişi

 • Proje Nedir?

 • Proje Yönetimi Nedir?

 • Neden Proje Yönetimi?

 • Proje Yönetimi Başarı Kriterleri

 • Proje Yönetimi Süreç Grupları

 

Proje Yaşam Döngüleri

 • Çevik (Agile) Proje Yönetimi

 • Hibrit Proje Yönetimi

 • Plan Odaklı (Şelale) Proje Yönetimi

 

Projelerde Organizasyon Yapıları

 • Proje Bazlı Organizasyon

 • Fonksiyonel Organizasyon

 • Matris Organizasyonlar

 • Karma Organizasyon

 • Proje Yönetim Ofisi

 

Proje Paydaşları

 • Müşteri

 • Sponsor

 • Proje Yönetim Ekibi

 • Proje Ekibi

 

Proje Yöneticisi

 • PMI® Yetkinlik Üçgeni

 • Proje Yöneticisinin Tanımı

 

Proje Başlatma Süreçleri

 • Projeler Nasıl Ortaya Çıkar?

 • Proje Seçim Yöntemleri

 • Proje Başlatma Belgesi Geliştirme

 • Paydaş Belirleme

 

Planlama Süreç Grubu

 • Gereksinimlerin Toplanması

 • Kapsamın Tanımlanması

 • İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

 • Aktivitelerin Tanımlanması

 • Aktivitelerin Sıralanması

 • Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

 • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi

 • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi

 • Bütçenin Belirlenmesi

 • Kalite Yönetiminin Planlanması

 • Kaynak Yönetiminin Planlanması

 • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

 • İletişim Yönetiminin Planlanması

 • Risklerin Tanımlanması

 • Nitel Risk Analizi Gerçekleştirilmesi

 • Nicel Risk Analizinin Gerçekleştirilmesi

 • Risk Yanıtlarının Planlanması

 • Tedarik Yönetiminin Planlanması

 • Paydaş Katılımının Planlanması

 • Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

 

Yürütme Süreçleri

 • Kalitenin Yönetilmesi

 • Kaynakların Sağlanması 

 • Takımın Geliştirilmesi

 • Takımın Yönetilmesi

 • İletişimin Yönetilmesi

 • Risk Yanıtlarının Uygulanması

 • Tedariklerin Yürütülmesi

 • Paydaş Katılımının Yönetilmesi

 • Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi

 • Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi

 

İzleme ve Kontrol Süreç Grubu

 • Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü

 • Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

 • Kapsamın Onaylanması

 • Kapsamın Kontrolü

 • Zaman Çizelgesinin Kontrolü

 • Maliyetlerin Kontrolü

 • Kalitenin Kontrolü

 • Kaynakların Kontrolü

 • İletişimin İzlenmesi

 • Risklerin İzlenmesi

 • Tedariklerin Kontrolü

 • Paydaş Katılımının İzlenmesi

 

Kapanış Süreç Grubu

 • Proje veya Fazın Kapanışı

2 Gün (14 Saat) / 09:30-17:30

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait dijital katılım sertifikaları verilecektir.

Eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page