top of page

PMI - RMP® Sertifikası Hazırlık Programı

CCRS Kodu: RM02010132

 

PMI-RMP ® Sertifikası, proje risk yönetimi konularında çalışan profesyonellere mesleki uzmanlıklarını belgeleyen uluslararası bir sertifikasyon sunmaktadır.

4 gün – 32 saat süreli bu eğitim, katılımcılarımızın PMI-RMP® sınavı hazırlıklarını desteklemek ve yeterli puanı almalarını sağlamak amacıyla kapsamlı bir sınav odaklı program olarak tasarlanmıştır.

Eğitim süresince katılımcılarımızın sınav yapısı doğrultusunda proje risk yönetiminin temel kavramları, süreçleri ve başlıca araç tekniklerini öğrenmeleri, örnek soruları çözerek eğitmen rehberliğinde kendilerini değerlendirmeleri hedeflenmektedir.

PMI-RMP® sınavında Türkçe dil desteği seçeneği bulunmamaktadır. Bu nedenle eğitim materyalleri İngilizce olarak paylaşılmaktadır.

Kimler Katılmalı?

PMP-RMP®  sertifikanız, paydaşlarınıza proje risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, yönetilmesi konusunda gerekli uzmanlığa sahip olduğunuzu belgeleyen, uluslararası geçerliliği yüksek bir sertifikasyondur.

Proje yöneticileri, risk yöneticileri ve proje ekibi başta olmak üzere risk kararlarına etkide bulunan tüm paydaşlar bu eğitim programından faydalanabilir.

Edinimler

 • Başvuru süreçleri, sınav yapısı ve örnek soru tipleri

 • Proje risk yönetimi süreçleri ve bu süreçlerde kullanılan başlıca araç ve teknikler

 • PMI-RMP® sertifikasyonu için gerekli bilgi ve yetkinlikler doğrultusunda kendi seviyesini değerlendirme

 • Sınava yönelik çalışma planı oluşturma

İçerik

 • PMI-Risk Management Professional (PMI-RMP®) Sertifikasyonu

PMI-RMP®  sınavı bilgi alanları, sınav yapısı ve başvuru süreci ile ilgili bilgilerin paylaşılması
 

 • Proje Risk Yönetimi Genel Çerçevesi

Proje risk yönetimi süreçlerine giriş bilgileri, sınav için gerekli temel kavramlar, tanımlar ve terimler, bölüm sonu sınavı, sonuçların değerlendirilmesi

 

 • Risk Yönetiminin Planlanması

Planlama sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi

 

 • Risklerin Tanımlanması

Risklerin Tanımlanması sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi

 

 • Niteliksel Risk Analizinin Yapılması


Niteliksel Risk Analizi sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi

 

 • Niceliksel Risk Analizinin Yapılması


Niceliksel Risk Analizi sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi

 

 • Risk Yanıtlarının Planlanması


Risk Yanıtlarının Planlanması sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi

 

 • Risk Yanıtlarının Uygulanması


Risk yanıtlarının uygulanması sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi

 

 • Risklerin İzlenmesi


Risklerin izlenmesi sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi

 

 • Proje Yönetimi Bilgi Alanları ve Proje Risk Yönetimi


Sınava yönelik olarak proje yönetimi süreçleri ve bilgi alanları ile ilgili temel konuların tekrarlanması, risk konuları ile ilişkilendirilmesi, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi

 

 • Final Sınavı

4 Gün (32 Saat) / 09:30-17:30

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait katılım sertifikaları verilecektir. Verilecek olan sertifika PMI - RMP® Sınavına girmek için gerekli olan 30 saati karşılar.

32 Saat (4 gün)

Eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

PMI-RMP Sertifikası Hazırlık Programı: Hizmetler
bottom of page