top of page

PMP® Sertifikası Hazırlık Programı- 35 Saat

35 Saat (6 gün)

CCRS Code: PMS0010135

 

Bu eğitim programı 35 saatlik online kurs şeklindedir. Kursun amacı katılımcıları sınava hazırlamaktır. Bu kursu tamamlayarak, katılımcılar sertifika sınavı için gerekli olan 35 saatlik proje yönetimi eğitimi gereksinimini karşılamış olur.

 

Öğrenme Hedefleri

35 saat sürecek olan bu online eğitimimizde, katılımcılar aşağıdaki konuları öğreneceklerdir. Bu şekilde, sınav ile ilgili konular açısından kendi bilgilerini değerlendirebileceklerdir.

 

 • Yüksek Performans Gösteren Bir Ekip Oluşturma

 • Projeye Başlama

 • İşleri Yapma

 • İşleri Yolunda Yürütme

 • İş Ortamını Dikkate Alma

 

Öğrenme Çıktıları

Katılımcıların öğrendikleri bilgiler, kurs esnasında örnek sorular ile değerlendirilecektir.

Kimler Katılmalı?

Sınava girmeyi hedefleyen ve eğitimini Premier Authorized Training Partner (ATP) olan bir kurumdan almak isteyen kişiler için bu kurs uygundur.

Edinimler

 • Ekip oluşturma

 • Ekip performansını geliştirme

 • Ekibin yönetimi

 • Paydaş yönetimi

 • İş yönetimi

 • Proje başlangıcı

 • Proje planlaması

 • Proje yürütmesi

 • Proje izlemesi ve kontrolü

 • Proje kapanışı

İçerik

Yüksek Performans Gösteren Bir Ekip Oluşturma – 8 Saat

 

 • Ekip Oluşturma

 • Ekibin Temel Prensiplerini Belirleme

 • Proje Anlaşmaları ile İlgili Müzakere Yapma

 • Ekip Üyelerini ve Paydaşları Yetkilendirme

 • Ekip Üyelerine ve Paydaşlara Eğitim Verme

 • Sanal Ekipler Oluşturma ve Onları Destekleme

 • Projeyle İlgili Ortak Bir Fikir Oluşturma

 

Projeye Başlama – 10 Saat

 

 • Uygun Olan Proje Metodolojisinin/Yöntemlerinin ve Uygulamalarının Belirlenmesi

 • Kapsamın Planlanması ve Yönetilmesi

 • Bütçe ve Kaynakların Planlanması ve Yönetilmesi

 • Zaman Çizelgesinin Planlanması ve Yönetilmesi

 • Ürünlerin/ Teslimatların Kalitelerinin Planlanması ve Yönetilmesi

 • Proje Planlama Aktivitelerinin Birleştirilmesi

 • Tedariklerin Planlanması ve Yönetilmesi

 • Proje Yönetişim Yapısının Kurulması

 • Proje/Faz Kapanışının Planlanması ve Yönetilmesi

 

İşleri Yapma – 7 Saat

 

 • Risklerin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi

 • İş Değeri Teslim Edecek Şekilde Projenin Yürütülmesi

 • İletişimin Yönetilmesi

 • Paydaş Katılımının Sağlanması

 • Proje Eserlerinin Oluşturulması

 • Projedeki Değişikliklerin Yönetilmesi

 • Projedeki Sorunların Yönetilmesi

 • Proje Sürekliliği için Bilgi Aktarımının Sağlanması

 

İşleri Yolunda Yürütme – 6 Saat 30 Dakika

 

 • Ekibe Liderlik Yapma

 • Ekip Performansını Destekleme

 • Engelleri, Zorlukları, ve Durdurucuları Ele Alma ve Ortadan Kaldırma

 • Fikir Ayrılıklarını Yönetme

 • Paydaşlarla İşbirliği Yapma

 • İlgili Paydaşlara Mentorluk Yapma

 • Ekip Performansını Geliştirmek için Duygusal Zekayı Kullanma

 

İş Ortamını Dikkate Alma – 3 Saat 30 Dakika

 • Uygunluk Gereksinimlerini Yönetme

 • Proje Faydalarını ve Değerini Değerlendirme ve Teslim Etme

 • Dahili ve Harici İş Ortamı Değişikliklerini Değerlendirme ve Ele Alma

 • Organizasyonel Değişimi Destekleme

 • Süreçlerin Sürekli İyileştirilmesi için Çalışma

6 Gün (35 saat) / 09:30-17:30

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait dijital katılım sertifikaları verilecektir. Verilecek olan sertifika PMP® Sınavına girmek için gerekli olan 35 saati karşılar.

Eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

PMP Sertifikası Hazırlık Programı- 5 Gün: Hizmetler
bottom of page