top of page

Program Yönetimi

14 Saat (2 gün)

Program Yönetimi: Hizmetler

CCRS Code: PM02050314

 

Proje, kendine özgü bir ürün, servis ya da sonuç ortaya çıkarmak amacıyla yapılan zaman sınırlı bir çalışmadır; aşamalı detaylandırma ile yönetilir. Program, koordineli bir şekilde yönetilen ilişkili projeler topluluğudur; projeler bağımsız olarak tek tek yönetildiğinde sağlanamayacak olan ilave fayda elde edilecektir.

 

Önemli bir ölçüde, bir şirketin kaderini, program ve projelerin ne derece verimli yönetildiği belirler. İlaveten, şirketlerde sık rastlanan bir durum, çalışanların değişik tipteki iş yüklerinin arasında oluşan çakışmaların çıkardığı sorunlardır. Program yönetiminin amaçlarından birisi, bu şekildeki sorunları önlemektir.


Öğrenme Hedefleri


14 saat sürecek olan bu sınıf eğitimimizde, katılımcılar aşağıdaki konuları öğreneceklerdir. Yönettikleri programların amaçlarına ulaşmaları konusundaki başarının artması hedeflenmektedir.

 

 • Program yönetimi çerçevesi

 • Program bileşenleri

 • Program performans alanları

 • Program yaşam döngüsü


Öğrenme Çıktıları


Katılımcıların öğrendikleri bilgiler, performans odaklı aktivitelerle şu şekilde değerlendirilecektir:

 

Vaka analizleri kullanılarak, katılımcıların şu konularla ilgili edindikleri yetkinlikler değerlendirilecektir: İş gerekçesi, başlatma belgesi, paydaş listesi, paydaş analizi, paydaş katılımı planı, yol haritası, fayda listesi, fayda yönetimi planı, çevresel değerlendirmeler, ve risk yönetimi stratejisi.

Kimler Katılmalı?

Şirketlerin üst yönetim kadrosunda çalışan kişiler için bu kurs hazırlanmıştır. Buna rağmen kursun akışı, şirketlerde yönetici olmayan kişilere de fayda sağlayacak şekildedir. Kursa katılmak için gereken bir ön koşul yoktur.

Edinimler

 • Program yönetimi tekniklerinin, katılımcıların yürütmekte oldukları programlara uygulama yetkinliğinin kazanılması

 • Şirketlerin stratejik hedeflerinin daha iyi anlaşılması

 • Şirketlerin organizasyon şemalarının daha iyi anlaşılması

 • Şirketlerdeki program yönetimi ile ilgili rollerin daha iyi anlaşılması

İçerik

Birinci Gün – 7 Saat

 

 • Terminoloji

 • Organizasyonel strateji

 • Organizasyonel proje yönetimi

 • Organizasyon şemaları

 • Proje yönetim ofisi

 • Program bileşenleri

 • Program performans alanları

 • Program yönetişimi

 • Program yaşam döngüsü

 • Program tanımlama fazı

 • Program teslim etme fazı

 • Program kapatma fazı

 • Program strateji uyumluluğu

 • Program paydaş katılımı

 • Program fayda yönetimi

 

İkinci Gün – 7 Saat

 

 • İş gerekçesi

 • Başlatma belgesi

 • Paydaş listesi

 • Paydaş analizi

 • Paydaş katılımı planı

 • Yol haritası

 • Fayda listesi

 • Fayda yönetimi planı

 • Çevresel değerlendirmeler

 • Risk yönetimi stratejisi

 • Paydaşlar ile iletişim

 • Paydaş katılımının sürdürülmesi

 • Faydaların teslim edilmesi

 • Faydaların geçişi

 • Faydaların sürdürülmesi

2 gün (14 saat) / 09:30-17:30

Bu eğitime tam katılım gösterenlere, PMI® akreditasyonuna sahip İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait katılım sertifikaları verilecektir.

Eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page