top of page
Image by Michael Shannon

Risk Management in Projects

7 Hours (1 day)

To ensure our project’s success, it’s crucial to take quick and effective risk decisions by anticipating risks that could be involved in management processes and activities.

PMI-RMP Sertifikası

32 Saat (4 gün)

PMI-RMP ® Sertifikası, proje risk yönetimi konularında çalışan profesyonellere mesleki uzmanlıklarını belgeleyen uluslararası bir sertifikasyon sunmaktadır.


32 saat süreli bu eğitim, katılımcılarımızın PMI-RMP® sınavı hazırlıklarını desteklemek ve yeterli puanı almalarını sağlamak amacıyla kapsamlı bir sınav odaklı program olarak tasarlanmıştır.

You can contact us for detailed information about our trainings.

bottom of page