top of page

Sertifikasyon Hazırlık Eğitimlerimiz

PMP Sertifikası

35 Saat (6 gün)

Bu eğitim programı 35 saatlik kurs şeklindedir. Kursun amacı katılımcıları sınava hazırlamaktır. Bu kursu tamamlayarak, katılımcılar sertifika sınavı için gerekli olan 35 saatlik proje yönetimi eğitimi gereksinimini karşılamış olur.

AGILE PMP Eğitimi

60 Saat (10 gün)

Agile Ağırlıklı Proje Yönetimi Sertifika Programı, ilk aşaması 25 saatlik "Proje Yönetimi Temelleri" ikinci aşaması ise 35 saatlik "PMP® Sınavı Hazırlık Programı" olmak üzere toplam 60 saatlik kapsamlı bir eğitimdir.

PMI-ACP Sertifikası

21 Saat (3 gün)

PMI-ACP® sınav başarısının arttırılmasına yönelik olarak, sınavın içeriğinin anlaşılması, sınav için önemli konuların tekrarı, sıkça çıkan soru tiplerinin anlaşılması, sınav sorularının çözümü ve sınıf içerisinde tartışılması ile deneme sınavı çözümünü kapsamaktadır.

PMI-RMP Sertifikası

32 Saat (4 gün)

PMI-RMP ® Sertifikası, proje risk yönetimi konularında çalışan profesyonellere mesleki uzmanlıklarını belgeleyen uluslararası bir sertifikasyon sunmaktadır.


32 saat süreli bu eğitim, katılımcılarımızın PMI-RMP® sınavı hazırlıklarını desteklemek ve yeterli puanı almalarını sağlamak amacıyla kapsamlı bir sınav odaklı program olarak tasarlanmıştır.

Hazırlık Eğitimleri: Hizmetler
PMP Sınavı Soru Çözme

12 Oturum

PMP ® Sertifika Sınavı toplam 180 sorudan oluşan ve 230 dakikalık bir sınavdır. Sınav online olarak yapılabilmektedir. Her 60 soru tamamlandığında katılımcılar 10 dakika ara verebilmektedir. Böylece, her 60 soruluk set için ortalama 75 dakikalık bir süre gerekmektedir. Bu çerçevede, İstanbul Kurumsal Gelişim olarak, sizler için her oturumu 3 saatlik toplam 12 oturumdan oluşan yeni bir eğitim tasarladık.

Eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page