top of page
İş beyin fırtınası

14 Saat (2 gün)

Agile Manifesto ve Prensipleri çerçevesinde çeşitli yöntem ve uygulamalarla Agile Proje Yönetimi yaklaşımını agile takımları üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

PMI-ACP Sertifikası

21 Saat (3 gün)

PMI-ACP® sınav başarısının arttırılmasına yönelik olarak, sınavın içeriğinin anlaşılması, sınav için önemli konuların tekrarı, sıkça çıkan soru tiplerinin anlaşılması, sınav sorularının çözümü ve sınıf içerisinde tartışılması ile deneme sınavı çözümünü kapsamaktadır.

İş planı

14 Saat (2 gün)

Scrum, Agile yazılım geliştirme çerçevelerinin içerisinde en etkin yöntemlerden birisidir. Ürün geliştirme yönetimine interaktif ve artımlı bir yaklaşım getirmektedir.

Business Meeting

14 Saat (2 gün)

Scrum Master rolü, Scrum çerçevesinin organizasyonda doğru uygulanmasından, gelişimin takibinden ve Scrum’da karşılaşılan problemlerin çözülmesinden sorumlu olan roldür.

İş Beyin Fırtınası

14 Saat (2 gün)

Çevik dönüşüm liderlerine yönelik olarak hazırlanan bu eğitimde, belirsizliğin yüksek olduğu ve öngörülemeyen durumlara hızla uyum sağlamanın gerektiği bir iş ortamında, çeviklik kültürü, çevik liderlik, kurumsal çeviklik gibi kavramların nasıl yorumlanması gerektiği ve nasıl hayata geçirileceği irdelenecektir. Scrum, Kanban gibi farklı agile yaklaşımların arkasındaki temel felsefe ve değerlerin çeviklik kültürü ve liderlik ile olan ilişkisi teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılacaktır. Ayrıca çevikliğin kurum bünyesine yaygınlaştırılması için kullanılabilecek farklı ölçeklendirme modellerinden bahsedilecektir.

Business Meeting

14 Saat (2 gün)

Product Owner rolü, Scrum çerçevesinde ürünün gelişiminden, önceliklerin belirlenmesi ve planlamasından sorumludur. Product Owner ürünün değerinin maksimum olmasını hedeflemelidir.


Bu 2 günlük eğitim çerçevesinde Scrum temel bilgilerinin pekiştirilmesi, Product Owner rolünün gereksinimlerinin anlatılması, ürün yönetimi ve maksimum değerin üretilebilmesi için gerekli pratik çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

Image by Parabol | The Agile Meeting Toolbox

14 Saat

Çevik (Agile) yaklaşımın şirketlerde uygulanması, günümüzde büyüyen bir pazar trendi haline gelmiştir. Ancak, birçok çevik (agile) takım, çalışma yöntemlerini nasıl iyileştirmeleri gerektiğini tam olarak bilmemektedir. İçinde bulunulan durum önemlidir; her takım kendine özgü bir durumla karşı karşıyadır ve kendine özgü bir şekilde çalışmalıdır. Eğer sadece bir tane sürecin tüm takımlar için kullanılması önerilirse, bu süreç takımların hepsine uymayacaktır. Bu kurs katılımcılara, takımlarının çalışma şeklini nasıl geliştirebileceklerini öğretir.

Image by Jason Goodman

14 Saat (2 gün)

Bu kurs çevik (agile) yaklaşımla ilgili iyi bir deneyimi olan kişilere, takımların çalışma şeklini optimize etmeyi, şirketteki diğer gruplarla verimli bir şekilde işbirliği yapmayı ve karmaşık sorunları çözmek için “Disciplined Agile® (DA™) tool kit” aracını kullanmayı öğretir.

Eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page