top of page
İş beyin fırtınası

14 Saat (2 gün)

Agile Manifesto ve Prensipleri çerçevesinde çeşitli yöntem ve uygulamalarla Agile Proje Yönetimi yaklaşımını agile takımları üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

PMI-ACP Sertifikası

21 Saat (3 gün)

PMI-ACP® sınav başarısının arttırılmasına yönelik olarak, sınavın içeriğinin anlaşılması, sınav için önemli konuların tekrarı, sıkça çıkan soru tiplerinin anlaşılması, sınav sorularının çözümü ve sınıf içerisinde tartışılması ile deneme sınavı çözümünü kapsamaktadır.

İş planı

Scrum Fundamentals

14 Hours (2 days)

Scrum is one of the most effective frameworks amongst Agile software development methodologies.  Besides defining the structure of a project management framework, Scrum introduces new roles and a different understanding of management. The value of implementing Scrum will be maximum when this change process is managed successfully.

 

Business Meeting

14 Saat (2 gün)

Scrum Master is the main responsible for ensuring that Scrum is implemented correctly in an organization, following up the improvement and solving the impediments that prevents success.

İş Beyin Fırtınası

Agile Leadership Training

14 Hours (2 days)

Çevik dönüşüm liderlerine yönelik olarak hazırlanan bu eğitimde, belirsizliğin yüksek olduğu ve öngörülemeyen durumlara hızla uyum sağlamanın gerektiği bir iş ortamında, çeviklik kültürü, çevik liderlik, kurumsal çeviklik gibi kavramların nasıl yorumlanması gerektiği ve nasıl hayata geçirileceği irdelenecektir. Scrum, Kanban gibi farklı agile yaklaşımların arkasındaki temel felsefe ve değerlerin çeviklik kültürü ve liderlik ile olan ilişkisi teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılacaktır. Ayrıca çevikliğin kurum bünyesine yaygınlaştırılması için kullanılabilecek farklı ölçeklendirme modellerinden bahsedilecektir.

Business Meeting

Product Owner 

14 Hours (2 days)

Product Owner is responsible for product development, defining the prioritizations and planning of the product in Scrum. Product Owner aims to maximize the value of the product

Image by Parabol | The Agile Meeting Toolbox

Agile Leadership Training

14 Hours (2 days)

Çevik (Agile) yaklaşımın şirketlerde uygulanması, günümüzde büyüyen bir pazar trendi haline gelmiştir. Ancak, birçok çevik (agile) takım, çalışma yöntemlerini nasıl iyileştirmeleri gerektiğini tam olarak bilmemektedir. İçinde bulunulan durum önemlidir; her takım kendine özgü bir durumla karşı karşıyadır ve kendine özgü bir şekilde çalışmalıdır. Eğer sadece bir tane sürecin tüm takımlar için kullanılması önerilirse, bu süreç takımların hepsine uymayacaktır. Bu kurs katılımcılara, takımlarının çalışma şeklini nasıl geliştirebileceklerini öğretir.

Image by Jason Goodman

Product Owner 

14 Hours (2 days)

Product Owner is responsible for product development, defining the prioritizations and planning of the product in Scrum. Product Owner aims to maximize the value of the product

You can contact us for detailed information about our trainings.

bottom of page