top of page

Ürün Birikim Listesi (Scrum) ve İş Kırılım Yapısı (Öngörücü)

Güncelleme tarihi: 21 Eki 2023


Çevik proje ekibi
Ürün Birikim Listesi


Ürün Birikim Listesi (Çevik ve Scrum Yaklaşımı) ve İş Kırılım Yapısı (Öngörücü Yaklaşım), proje yönetiminde kullanılan iki önemli planlama aracıdır. Bazı açılardan benzer olsalar da kapsamları, amaçları ve ayrıntı düzeyleri bakımından farklılık gösterirler.


Ürün Birikim Listesi

Ürün Birikim Listesi, bir ekibin bir projede teslim etmeyi planladığı özelliklerin veya gereksinimlerin önceliklendirilmiş bir listesidir. Proje yaşam döngüsü boyunca sürekli güncellenen dinamik bir belgedir. Ürün Birikim Listesi, kalemleri, müşteri için değerine göre önceliklendirilmesinden sorumlu olan Ürün Sahibine aittir.


Ürün Birikim Listesi, ekibin neyi teslim etmesi gerektiğini anlamasına ve planlamasına yardımcı olur. Ürünün nasıl görüneceğine dair büyük bir resim sağlayan, projenin üst düzey bir görünümüdür. Ürün Birikim Listesindeki öğeler daha küçük görevlere bölünmez.


İş Kırılım Yapısı

Bir İş Kırılım Yapısı, proje çıktılarının hiyerarşik olarak daha küçük, yönetilebilir bileşenlere ayrıştırılmasıdır. İKY, projeyi tahmin edilebilecek ve zamanlanacak daha küçük, daha yönetilebilir parçalara ayırır. İKY'nin her bileşenine İş Paketi adı verilir.


İKY, projenin ayrıntılı bir görünümüdür ve proje yürütmeyi planlamak ve yönetmek için kullanılır. Projenin zamanında, bütçe dahilinde tamamlanmasını ve kalite standartlarını karşılamasını sağlamaktan sorumlu olan Proje Yöneticisine aittir. İKY, projeyi tamamlamak için gereken tüm görevleri içerir ve ilerlemeyi izlemek ve potansiyel sorunları belirlemek için kullanılır.


Farklılıklar


Ürün Birikim Listesi ve İş Kırılım Yapısı arasındaki temel farklar şunlardır:


* Kapsam: Ürün Birikimi, projenin üst düzey görünümüne odaklanırken, İKY, projenin ayrıntılı görünümüne odaklanır.


* Amaç: Ürün Birikim Listesi, teslim edilecek özellikleri veya gereksinimleri önceliklendirmek için kullanılırken, İKY proje yürütmeyi planlamak ve yönetmek için kullanılır.


* Ayrıntı Düzeyi: Ürün Birikim Listesi öğeleri daha küçük görevlere ayırmazken, İKY projeyi daha küçük, yönetilebilir bileşenlere ayırır.


Sonuç olarak, hem Ürün Birikim Listesi hem de İş Kırılım Yapısı, proje yönetiminde kullanılan önemli planlama araçlarıdır. Bazı benzerlikleri olsa da kapsamları, amaçları ve detay düzeyleri bakımından farklılık gösterirler. Bu farklılıkları anlamak, etkili proje planlama ve yürütme için çok önemlidir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

댓글

별점 5점 중 0점을 주었습니다.
등록된 평점 없음

평점 추가
bottom of page