top of page

İkili Karşılaştırma


İkili karşılaştırma
İkili karşılaştırma


İkili karşılaştırma, Agile metodolojisinde iki öğeyi veya seçeneği karşılaştırmak ve bunların göreceli önemini veya değerini belirlemek için kullanılan güçlü bir tekniktir. Çevik projelerde karar verme ve görevleri önceliklendirmek için yararlı bir araçtır. Ekiplerin bilinçli kararlar almasına ve yüksek kalitede ürünler teslim etmesine olanak tanır. İkili karşılaştırma, hangi özelliğin önce uygulanacağına, hangi kullanıcı hikayesinin daha önemli olduğuna veya bir sprintte hangi göreve öncelik verilmesi gerektiğine karar vermek gibi çeşitli durumlarda kullanılabilir.


İkili karşılaştırmada iki öğe birbiriyle karşılaştırılır ve farklılıklarına göre derecelendirilir. Öğeler, bir Çevik projedeki kullanıcı hikayeleri, özellikler, görevler veya diğer teslim edilebilir öğeler olabilir. Karşılaştırmaya katılan ekip üyeleri, algılanan önemlerine göre her bir öğeye puanlar verir. Puanlar 1'den 10'a kadar sayısal bir ölçekte veya yüksek, orta veya düşük gibi göreceli bir ölçekte olabilir.


Daha sonra puanlar toplanır ve en yüksek puanı alan öğeye daha yüksek öncelik atanır. Bu süreç sayesinde ekipler en önemli öğeleri belirleyebilir ve böylece en değerli işin ilk önce tamamlanması sağlanır.


İkili karşılaştırma, önyargılardan veya kişisel görüşlerden etkilenebilecek öznel kararlardan kaçınmaya yardımcı olur. Bunun yerine ekiplerin kararlarını işin proje açısından değeri, paydaşlar üzerindeki etkisi veya proje hedefleriyle uyumu gibi kriterlere dayandırmasına olanak tanır. Bu, önceliklendirme sürecinin adil ve şeffaf olmasını ve ilgili herkesin kararların nasıl alındığına dair net bir anlayışa sahip olmasını sağlar.


İkili karşılaştırma aynı zamanda ekiplerin netlik veya fikir birliği eksikliği nedeniyle karar vermekte zorlandığı durumlarda yardımcı olur. Ekipler, kararları daha küçük, daha yönetilebilir çiftlere bölerek seçenekleri daha kolay karşılaştırabilir, bu da ekibin daha hızlı ve etkili karar alınmasına olanak sağlar.


Örneğin, bir ekibin önceliklendirmesi gereken beş kullanıcı hikayesi olduğunu varsayalım. İlk adım, ilk kullanıcı hikayesini ikinci kullanıcı hikayesiyle karşılaştırmak ve hangisinin daha önemli olduğuna göre bir puan atamak olacaktır. Daha sonra ekip, ilk kullanıcı hikayesini üçüncü kullanıcı hikayesiyle karşılaştıracak ve tüm çiftler karşılaştırılana kadar bu şekilde devam edecek.


Ekip, tüm çiftleri karşılaştırdıktan sonra puanları toplar ve en yüksek önceliğe sahip olan en yüksek puana sahip kullanıcı hikayesini belirleyebilir. Daha sonra bir sonraki en önemli kullanıcı hikayesini belirlemek için bu süreci tekrarlar ve tüm kullanıcı hikayeleri önceliklendirilinceye kadar bu şekilde devam eder.


Genel olarak ikili karşılaştırma, Agile ekiplerinin işe öncelik vermesine ve bilinçli kararlar almasına yardımcı olan basit ama etkili bir tekniktir. Ekipler bu tekniği kullanarak en değerli işi sunacaklarından, proje sonuçlarını iyileştirdiklerinden ve paydaş beklentilerini karşıladıklarından emin olabilirler.


 

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page