top of page

Scrum Master Nasıl Hizmet Eder?


Scrum ekibi
Scrum Ekibi

Scrum Master, Scrum Takımına hizmet etmede aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli roller oynar:

  • Scrum Takımının güçlendirilmesini savunmak.

  • Scrum Takımına kendi kendini organize etme ve çapraz işlevsellik konusunda koçluk yapmak.

  • Scrum'ın henüz tam olarak benimsenmediği ve anlaşılmadığı organizasyonel ortamlarda Scrum Takımına koçluk yapmak.

  • Scrum Takımının yüksek değerli ürünler yaratmasına ve bunu yaparken etkili olmasına yardımcı olmak.

Scrum Master'ın başarısı Scrum Takımının başarısına bağlıdır. Scrum Takımı, sprint sonucunu riske atan engellerle karşılaşabilir ve Scrum Master, doğası ne olursa olsun, bu engellerin çözülmesine yardımcı olmak için oradadır. Scrum Master, takımdaki engellerin kaldırılmasından doğrudan sorumlu olmasa da, sorunu kim çözerse çözsün, sorunların çözülmesini sağlamalıdır.


Scrum Master'ın ekip üyelerini Scrum Takımından çıkarma yetkisi yoktur. Bunun yerine, Scrum Takımının kendi kendini yöneten bir grup olarak çalışmasına ve ortaya çıkabilecek her türlü iç çatışmaya çözüm bulmasına yardımcı olması gerekir.


Scrum Master aynı zamanda genellikle organizasyon içindeki işlev bozukluklarının bir sonucu olan organizasyonel engellerin ele alınmasından da sorumludur. Scrum Master, Scrum Takımının verimliliğini artıran, gecikmelere neden olan iç süreçleri düzene koymak gibi değişiklikler yapmalıdır.


Scrum etkinliklerini ve diğer toplantıları kolaylaştırmak da Scrum Master'ın sorumluluğudur. Bu toplantıların faydalı olmasını ve herkesin amacı anlamasını sağlamalıdır. Scrum Master ayrıca tüm Scrum etkinliklerinin gerçekleşmesini ve proje boyunca sürmesini sağlamalıdır. Herhangi bir Scrum etkinliğinin atlanmasına veya ertelenmesine izin vermez.


Ürün Sahibi
Ürün Sahibi

Scrum Master Ürün Sahibine Nasıl Hizmet Eder?


Scrum Master, Ürün Sahibine çeviklik ve Scrum uygulamalarında koçluk ve mentorluk yaparak Scrum çerçevesinde çok önemli bir rol oynar. Ürün Sahibi, Scrum ekibinin hedeflerinin, kapsamının ve ürün alanının iyi anlaşılmasından sorumlu olduğundan bu görev kritik öneme sahiptir. Bu alanlardaki herhangi bir belirsizlik, ürün geliştirme sırasında sorunlara yol açar, bu da gecikmelere ve yeniden çalışmaya yol açacaktır. Scrum Master, ürün iş listesini yönetmek için öğelerin açık ve net olmasını ve önceliklendirilmesini sağlamak gibi etkili teknikler sunmalıdır.


Ancak, açık ve kısa bir ürün iş listesi oluşturmak yeterli değildir. Ürün Sahibi ayrıca pazarı, müşterileri ve rekabeti anlamalı ve özelliklerin değerine ve uygulanabilirliğine göre öncelik verebilmelidir. Scrum Master, planlamayı ve ürün iş listesi iyileştirme etkinliklerini paydaşlarla işbirliği yaparak yardımcı olur.


Ürün Sahibinin rolünün bir diğer önemli yönü, ürün planlamasını ampirik bir ortamda yapmaktır. Scrum'da bir plana bağlı kalınmaz, bunun yerine yeni kavrayışlara ve ilgili faktörlere yanıt veren esnek bir plan yaratılır. Plan, geçmiş deneyimler ve deneylerden elde edilen yeni kavrayışlar tarafından yönlendirilmektedir. Scrum Master, Ürün Sahibinin ampirik bir ortamda ürün planlamasının nasıl yapılacağını ve ürün iş listesinin öğrenme ve iyileştirme için bir araç olarak nasıl kullanılacağını anlamasına yardımcı olur. Scrum Master, ayrıca Ürün Sahibine paydaş yönetimi, risk yönetimi ve çatışma çözümü konularında mentorluk yapar. Scrum Master ve Ürün Sahibi, etkili bir şekilde birlikte çalışarak müşteriye ve işe değer katan yüksek performanslı bir Scrum takımı oluşturur.


Scrum Organizasyonu
Scrum Organizasyonu

Scrum Master Organizasyona Nasıl Hizmet Eder?


Scrum Master, Scrum'ı kullanan her organizasyonda çok önemli bir role sahiptir. Sadece Scrum Takımından değil aynı zamanda organizasyonun tamamından sorumludurlar. Scrum Master, yeni Scrum süreçlerinin tasarlanması ve yürütülmesinden, değişimin arkasındaki nedenlerin iletilmesinden ve organizasyonun çevikliğe yönlendirilmesinden sorumludur.


Organizasyon içindeki diğer Scrum Master'larla birlikte çalışan Scrum Master, organizasyona koçluk yapar ve Scrum'ın benimsenmesinde onlara liderlik eder. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki çeviklik sadece kitap okumakla ya da kursa katılmakla öğrenilemez; yaparak öğrenilmesi gerekir. Burası Scrum Master'ın organizasyon içinde kilit bir oyuncu haline geldiği yerdir. Organizasyonun uzun süredir geleneksel şelale yaklaşımına alışmış olması durumunda, karmaşık işler için ampirik bir yaklaşımın uygulanması kolay olmayacaktır. Scrum Master, bu süreçte onlara rehberlik etmek ve paydaşlarla Scrum Takımı'nı bir araya getirmek için oradadır.


Bir kuruluş Scrum'a geçtiğinde Scrum Master bazı çalışanların direnmesini ve şüpheci olmasını beklemelidir. İşleri yapmanın eski yöntemini değiştirmek kolay değildir ve Scrum çerçevesini mevcut rollere, yapılara ve prosedürlere uyacak şekilde değiştirme yönünde baskı olacaktır. Bu yaklaşım yönetimi Scrum'ı benimsemeye daha yatkın ve değişime karşı daha az dirençli hale getirse de bazı faydalar kaybolacaktır. Scrum Master hiçbir tavizi kabul etmemelidir. Scrum'da ayarlamalar yapmak artık Scrum olarak tanımlanamayacak bir sonuçla sonuçlanır ve organizasyonunuz muhtemelen eski alışkanlıklara geri dönecektir.


Scrum Master'ın rolünü daha ayrıntılı olarak açıklamak gerekirse, Scrum törenlerinin kolaylaştırılmasından ve bunların etkili bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olduklarını belirtmek önemlidir. Ayrıca ekibin ilerlemesini engelleyebilecek her türlü engelin ortadan kaldırılmasından da sorumludurlar. Ayrıca Scrum Master, ekibin Scrum ilkelerine ve değerlerine bağlı kalmasını sağlamaktan sorumludur.


Genel olarak Scrum Master, Scrum'ı benimseyen herhangi bir organizasyonun başarısında çok önemli bir rol oynar. Scrum Master, organizasyona Scrum'ı benimseme süreci boyunca rehberlik ederek, organizasyonun çevikliğe ulaşabilmesine ve bunun getirdiği avantajlardan yararlanabilmesine yardımcı olur.


 

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page